Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.20121084
Документ 1084-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1084
Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 p., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1084

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій

1. Доповнити пункт 1 підпунктом 9 такого змісту:

“9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - у частині призначення стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.”.

2. В абзаці третьому пункту 4 слова і цифри “у підпунктах 1-3” замінити словами і цифрами “у підпунктах 1-3 та 9”.

3. Підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

“1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;”.

4. У тексті Порядку слово “курсант” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “курсант вищого навчального закладу” у відповідному відмінку і числі.вгору