Документ 108-92-п, поточна редакція — Прийняття від 03.03.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 березня 1992 р. N 108
Київ
Про розміри відрахувань до фондів
творчих спілок України за використання
творів літератури та мистецтва

На виконання Указу Президента України від 6 лютого 1992 р.
N 75 ( 75/92 ) "Про невідкладні заходи щодо соціального захисту
діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових
відносин" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити такі розміри відрахувань до фондів творчих
спілок України за використання творів літератури і мистецтва:
до Літературного фонду України
а) 10 процентів від загальної суми винагороди, нарахованої
авторам за оригінальні і перекладені твори художньої літератури.
Сплачують усі розташовані на території України видавничі
підприємства й організації;
б) 2 проценти від суми валового збору (або суми за
договором). Сплачують усі театри (стаціонарні, пересувні), а також
підприємства, установи й організації, що надають за договорами
майданчики для проведення вистав і концертів колективам і
виконавцям, які гастролюють в Україні;
в) 0,5 процента від суми валового збору (або суми за
договором). Сплачують усі театри та інші організації за вистави
малих драматичних форм (скетчі, одноактні водевілі), а також
культурно-освітні заклади (за твори всіх жанрів);
г) 2 проценти від суми реалізації. Сплачують малі та спільні
підприємства й кооперативи, що займаються видавничою діяльністю і
тиражуванням літератури, за використання всіх видів
літературно-художніх творів вітчизняних і зарубіжних авторів, які
не охороняються авторським правом;
до Музичного фонду України
а) 2 проценти від суми валового збору, одержаного від продажу
квитків або суми гарантованої оплати згідно з договором. Сплачують
усі видовищні підприємства за музичні вистави (опера, оперета,
балет тощо) та естрадні концерти, а також організації, що
виплачують авторську винагороду за публічне виконання музичних
творів, та підприємства, установи й організації, що надають за
договорами майданчики для проведення вистав і концертів колективам
і виконавцям, які гастролюють в Україні;
б) 1 процент від суми валового збору (виручки від
реалізації), одержаного за використання музичних творів, що
випускаються в записі на магнітній плівці, компактних касетах,
платівках і лазерних дисках. Сплачують усі розташовані на
території України підприємства, установи й організації;
в) 10 процентів від загальної суми авторської винагороди,
нарахованої за видання музичних і музикознавчих творів. Сплачують
усі розташовані на території України видавничі організації,
об'єднання, редакції журналів;
до Театрального фонду України
1 процент від суми валового збору з театральних постановок.
Сплачують усі розташовані на території України стаціонарні і
пересувні театри;
до Журналістського фонду України
6 процентів від загальної суми авторської винагороди,
нарахованої за суспільно-політичні, публіцистичні,
науково-популярні твори, інформаційний та ілюстративний матеріал
(крім гонорару, з якого провадяться відрахування до фондів інших
творчих спілок). Сплачують телерадіомовні організації, агентство
Укрінформ, Українське незалежне інформаційне агентство "Новини",
всі розташовані на території України регіональні інформаційні
агентства та видавництва, об'єднання й редакції газет і журналів;
до Кінематографічного фонду України
1 процент від суми валового збору, одержаного за демонстрацію
кіновідеофільмів. Сплачують усі розташовані на території України
кіновідеоустановки, за винятком сільської місцевості;
до Художнього фонду України
а) 2 проценти від загальної суми авторської винагороди або
заробітної плати, нарахованої художникам (живописцям, скульпторам,
графікам, оформлювачам, декораторам, художникам, які створюють
твори декоративно-прикладного мистецтва, всім зайнятим у
промисловості художникам - конструкторам, модельєрам, макетникам,
художникам театру і кіно та іншим) як за оригінальні твори, так і
за роботи по копіюванню й тиражуванню;
б) 2 проценти від суми реалізації, одержаної від продажу
творів художників на комісійних засадах.
Відрахування до Фонду здійснюють усі розташовані на території
України підприємства, установи й організації, які виплачують
авторську винагороду і заробітну плату художникам за виконані ними
художні роботи, а також організації, що реалізують художні твори
на комісійних засадах;

до Фонду народного мистецтва України
а) 2 проценти від загальної суми авторської винагороди або
заробітної плати, нарахованої творчим майстрам, художникам
народного мистецтва та працівникам по тиражуванню художніх виробів
(ткацтво, вишивка, килимарство, гончарство, різьбярство, художні
вироби з металу, каменю, дерева, соломки, народне малярство та
декоративний розпис тощо);
б) 2 проценти від суми реалізації, одержаної від продажу
творів народного мистецтва на комісійних засадах на виставках,
ярмарках, аукціонах тощо.
Відрахування до Фонду здійснюють усі розташовані на території
України підприємства, установи й організації, а також організації,
які реалізують твори народного мистецтва на комісійних засадах;
до Фонду фотомистецтва України
а) 4 проценти авторської винагороди або заробітної плати,
нарахованої за використання творів фотомистецтва у всіх видах
видань, художнє оформлення фотовидань;
б) 2 проценти від заробітної плати, нарахованої всім зайнятим
у промисловості та службах сервісу фотографам і фотолаборантам як
за використання оригінальних творів, так і за їх копіювання й
тиражування, а також від сум реалізації творів фотомистецтва на
комісійних засадах.
Відрахування до Фонду здійснюють телерадіомовні організації
України, агентство Укрінформ, Українське незалежне інформаційне
агентство "Новини", всі розташовані на території України
регіональні інформаційні агентства та видавництва, об'єднання й
редакції газет і журналів, а також підприємства, установи та
організації, які виплачують авторську винагороду й заробітну плату
фотохудожникам, художникам, фотографам і фотолаборантам, а також
організації, які здійснюють реалізацію творів фотомистецтва на
комісійних засадах.
2. Установити, що відрахування до фондів, зазначених у пункті
1 цієї постанови, здійснюються через Українське республіканське
агентство з авторських прав (УРААП).
3. Спілці письменників України, Спілці композиторів України,
Спілці театральних діячів України, Спілці кінематографістів
України, Спілці журналістів України, Спілці художників України,
Спілці майстрів народного мистецтва України, Спілці фотохудожників
України разом з Міністерством фінансів, Міністерством культури
України, Державним комітетом України по пресі, Українським
республіканським агентством з авторських прав розробити і до 10
березня 1992 р. затвердити інструкцію про порядок виплати
відрахувань до Літературного, Музичного, Театрального,
Кінематографічного, Журналістського, Художнього фондів, Фонду
народного мистецтва та Фонду фотомистецтва.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.28вгору