Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.20091073
Документ 1073-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2014, підстава - 89-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1073
Київ
Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 89 ( 89-2014-п ) від 25.03.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити працівникам державних і комунальних бібліотек,
які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну,
методичну діяльність та займають посади, включені до переліку
посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу
років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84
( 84-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 217,
N 15, ст. 758), надбавку за особливі умови роботи у граничному
розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником
установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 89 ( 89-2014-п ) від
25.03.2014 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2014-п ) від 25.03.2014 }
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору