Документ 107-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.07.2015, підстава - 497-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 107
Київ

Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 169 від 06.04.2015
№ 497 від 24.06.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити Міністерству оборони 850000 тис. гривень для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави (далі - будівництво інженерних споруд).

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Державній казначейській службі забезпечити відкриття небюджетних рахунків виконавцям робіт з будівництва інженерних споруд.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 169 від 06.04.2015}

1-1. Делегувати обласним, Київській міській державним адміністраціям окремі повноваження Міністерства оборони, а саме функції замовника щодо будівництва інженерних споруд.

Визначити обласні, Київську міську державні адміністрації розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та рекомендувати Міністерству оборони укласти з ними відповідні договори.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 169 від 06.04.2015}

2. Міністерству оборони:

1) затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з будівництвом інженерних споруд;

2) забезпечити невідкладне будівництво інженерних споруд з урахуванням положень частини четвертої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

3) подати до 28 грудня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з пунктом 1 цієї постанови;

4) забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених повноважень, оцінку ефективності їх використання, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

{Підпункт 4 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 169 від 06.04.2015}

2-1. Обласним, Київській міській державним адміністраціям подати до 1 вересня 2015 р. Міністерству оборони звіт про використання коштів, виділених згідно з пунктом 1 цієї постанови.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 169 від 06.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 24.06.2015}

3. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо встановлення Міністерством інфраструктури разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів на 2015 рік пільгових тарифів на перевезення вантажів, пов’язаних з будівництвом інженерних споруд, із знижкою не менш як 30 відсотків розміру загальних тарифів та непідвищення до 1 січня 2016 р. ставок зборів, вартості робіт і послуг, пов’язаних з такими перевезеннями.

Міністерству оборони за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством інфраструктури, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства визначати переліки зазначених вантажів, обсяги та маршрути їх перевезення.

Міністерству інфраструктури разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів забезпечити встановлення пільгових тарифів, зазначених в абзаці першому цього пункту, не пізніше трьох днів з дня надходження відповідних переліків від Міністерства оборони.

4. Міністерству оборони разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством інфраструктури, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством аграрної політики та продовольства, обласними, Київською міською державними адміністраціями забезпечити координацію та контроль за матеріально-технічним, фінансовим та соціально-побутовим забезпеченням під час будівництва інженерних споруд.

5. Попередити голів обласних, Київської міської державних адміністрацій про їх персональну відповідальність за належне здійснення в межах відповідних територій заходів, пов’язаних з будівництвом інженерних споруд.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 29
вгору