Документ 1045-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава - 812-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1045
Київ

Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 812 від 25.10.2017}

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про міський електричний транспорт” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, що додається.

2. Внести до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444; 2012 р., № 11, ст. 403), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1045

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

{Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 812 від 25.10.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1045

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

1. Абзац перший пункту 11 після слів “та перевізником” доповнити словами “на основі Типового договору про організацію надання транспортних послуг”.

2. Розділ “Оплата транспортних послуг замовником” та пункти 35-42 виключити.

3. Назву розділу “Обов'язки, права та відповідальність замовника і перевізника” викласти в такій редакції:

“Оплата транспортних послуг замовником, обов'язки, права та відповідальність замовника і перевізника”.

4. Пункт 43 викласти в такій редакції:

“43. Умови та порядок оплати транспортних послуг замовником, а також права, обов'язки та відповідальність замовника і перевізника визначаються законом та договорами про організацію надання послуг з перевезень міським електричним транспортом, укладеними на основі Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом.”.

5. Додатки 1-3 до Правил виключити.вгору