Документ 1043-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.03.2018, підстава - 194-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1043
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 32 від 25.01.2017
№ 194 від 21.03.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1043

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремих юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 194 від 21.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату академічних стипендій для:

студентів денної форми навчання державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (наукових установ) та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремих юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН (крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням НАДС (далі - студенти);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 194 від 21.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

курсантів денної форми навчання невійськових державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації цивільної авіації, морського і річкового транспорту та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремих юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН (далі - курсанти). Перелік невійськових державних вищих навчальних закладів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджується в установленому порядку.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 194 від 21.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

5. Бюджетні кошти використовуються МОН у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору