Документ 1038/2014-рп, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2014

Розпорядження
Президента України

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2014 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень»:

1. Призначити на 2014 рік гранти Президента України таким докторам наук:

БЕРСІРОВІЙ Оксані Леонідівні - 1971 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Дизайн функціональних матеріалів нового покоління: наноструктурованих моно- та полішаруватих електролітичних покриттів з заданими властивостями (для електроніки та енергетики)»

ВАРЗАЦЬКОМУ Олегу Анатолійовичу - 1970 року народження, докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Синтез макробіциклічних комплексів та їх біомедичні дослідження як топологічних інгібіторів життєво важливих ферментів, РНК-полімерази, топоізомерази, ВІЛ протеази для терапії та діагностики поширених захворювань»

ВОЙТЕНКО Нані Володимирівні - 1968 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Дослідження молекулярних механізмів функціонування і регулювання глутаматних АМРА рецепторів за умов хронічного запального болю»

ВОЛОЧНЮКУ Дмитру Михайловичу - 1980 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту органічної хімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Дизайн синтез лігандів ССR5 - потенційних кандидатів у препарати для лікування ВІЛ/СНІД з використанням бібліотеки конформаційно обмежених діамінів»

ГОЛОВКУ Олександру Миколайовичу - 1972 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України для здійснення наукового дослідження «Технологія отримання складних алюмінієво-магнієвих біметалевих профілів з високою питомою міцністю для транспортного машинобудування»

ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для здійснення наукового дослідження «Функціональні властивості нанокластерів іонів у водних розчинах при біо- та електрохімічних процесах в магнітному полі»

ГУКАЛОВІЙ Ірині Володимирівні - 1971 року народження, докторові географічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту географії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Моніторинг умов життя населення великих міст України як полюсів її соціально-економічного розвитку»

ГУМОВСЬКОМУ Олексію Васильовичу - 1973 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Паразитокомплекси шкідників-вселенців як модель для вивчення адаптивних можливостей аборигенних та адвентивних паразитоїдів»

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві науково-дослідного відділу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для здійснення наукового дослідження «Сильні розв'язки тривимірної системи рівнянь Нав'є-Стокса»

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу - 1973 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Комплекс моделей для розрахунку розповсюдження атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: розробка метеорологічних складових»

КОЛИБІ Денису Володимировичу - 1973 року народження, докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Одержання рекомбінантного аналогу гепарин-зв'язувального ростового фактору в клітинах еукаріот»

КОРДЮКУ Олександру Анатолійовичу - 1967 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Електронна структура та електронні властивості надпровідників на основі заліза»

МАНЬКУ Володимиру Васильовичу - 1969 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка для здійснення наукового дослідження «Роль Са2+-транспортувальних систем у регуляції субстратного окиснення in situ у секреторних клітинах екзокринних залоз за різних функціональних станів організму»

МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - 1977 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для здійснення наукового дослідження «Розвиток наукових основ підвищення міцності і тріщиностійкості нанопокриттів з урахуванням зон локалізації деформацій»

ПАВЛОВСЬКОМУ Всеволоду Віталійовичу - 1970 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Дослідження стійкості режимів підсистем та визначення можливості живлення власних потреб атомних електростанцій від вітро- та сонячних електростанцій в умовах особливої системної аварії в об'єднаній енергосистемі України"

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - 1974 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка оптимальної рецептури сучасного високоекологічного дизельного палива з використанням етанольного біодизеля та етанолу»

ПОПОВУ Сергію Віталійовичу - 1977 року народження, докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Харківського національного університету радіоелектроніки для здійснення наукового дослідження «Метод прогнозування електроспоживання за допомогою еволюційної нейро-фаззі мережі на базі гібридних нейроподібних елементів».

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 вересня 2014 року
№ 1038/2014-рп
вгору