Документ 1027-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 1027
Київ

Про утворення державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо утворення державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, реорганізувавши шляхом злиття державну наукову установу “Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи” та Український інститут науково-технічної і економічної інформації, з віднесенням утвореної установи до сфери управління Міністерства.

2. Установити, що державна наукова установа “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації” є правонаступником інститутів, що реорганізуються шляхом злиття.

3. Взяти до відома, що реорганізація державної наукової установи “Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи” та Українського інституту науково-технічної і економічної інформації здійснюється у межах асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки на відповідні цілі.

4. Міністерству освіти і науки затвердити у двомісячний строк статут і структуру утвореного відповідно до пункту 1 цієї постанови Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації і здійснити організаційні заходи щодо його матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1027

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. № 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій” (ЗП України, 1992 р., № 4, ст. 100):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “Український інститут науково-технічної та економічної інформації” замінити словами “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”;

в абзаці шостому слова “Комітетом по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Міністерством освіти і науки”;

2) у пункті 3:

слова “Академії наук України, Українській академії аграрних наук” замінити словами “Національній академії наук, національним галузевим академіям наук”;

слова “Українському інституту науково-технічної та економічної інформації” замінити словами “Українському інституту науково-технічної експертизи та інформації”;

слова та цифри “в 1991 році вказані” виключити.

2. У переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2305; 2005 р., № 25, ст. 1439), у позиції “Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (м. Київ)” у графі “Науковий об’єкт” слова “Українського інституту науково-технічної і економічної інформації” замінити словами “Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації”.вгору