Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 10.08.20041024
Документ 1024-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.11.2015, підстава - 855-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2004 р. № 1024
Київ

Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 501 від 12.04.2006
№ 362 від 17.04.2008
№ 855 від 28.10.2015}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про правовий статус закордонних українців" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну комісію з питань закордонних українців у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про Національну комісію з питань закордонних українців, що додається.

3. Взяти до відома, що Національна комісія з питань закордонних українців розміщується за такою адресою: пл. Михайлівська, 1, м. Київ, 01018.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 12.04.2006}

4. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про правовий статус закордонних українців".

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. № 1024

СКЛАД
Національної комісії з питань закордонних українців

Заступник Міністра закордонних справ (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова Комісії

Заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Комісії

Заступник директора департаменту світового українства та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС - начальник відділу світового українства, секретар Комісії

Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра оборони

Перший заступник Голови ДМС

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови Держприкордонслужби

Директор департаменту світового українства та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС

Директор департаменту консульської служби МЗС

Голова представництва Світового конгресу українців у м. Києві (за згодою)

Голова Української всесвітньої координаційної ради (за згодою)

Голова товариства зв’язків з українцями за межами України “Україна-Світ” (за згодою)

Представник Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою)

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Національної академії наук (за згодою)

{Склад в редакції Постанов КМ № 501 від 12.04.2006, № 362 від 17.04.2008, № 855 від 28.10.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. № 1024

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію з питань закордонних українців

1. Національна комісія з питань закордонних українців (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, основним завданням якої є розгляд питань, пов'язаних із наданням, відмовою або припиненням дії статусу закордонного українця.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Комісія:

розглядає заяви про надання статусу закордонного українця;

приймає рішення про надання, відмову або припинення дії статусу закордонного українця;

видає посвідчення закордонного українця;

видає копії рішень про відмову у наданні статусу закордонного українця, а також дублікати посвідчення закордонного українця.

3. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій закордонних українців необхідну для її діяльності інформацію;

звертатися через МЗС до державних та інших органів і організацій держав проживання закордонних українців з питань, що належать до її компетенції;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

4. Формою роботи Національної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Комісії.

5. Комісію очолює голова.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 501 від 12.04.2006}

Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організовує контроль за виконанням прийнятих рішень.

Голова Комісії має двох заступників.

Персональний склад Комісії затверджує її голова за поданням відповідних державних органів, установ та громадських організацій.

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 362 від 17.04.2008}

6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі відсутності голови Комісії - один з його заступників.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює МЗС.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 12.04.2006}вгору