Про утворення Хортицького району в місті Запоріжжі
Постанова Верховної Ради України від 19.01.199510/95-ВР
Документ 10/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 19.01.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Хортицького району в місті Запоріжжі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 2 , ст. 14 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Утворити в місті Запоріжжі Хортицький район за рахунок
розукрупнення Ленінського району.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 січня 1995 року
N 10/95-ВРвгору