Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, [...]
Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 09.12.20111588
Документ z1562-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава z1113-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2011  № 1588


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 986 від 11.09.2012
№ 1146 від 06.11.2012
№ 1315 від 12.12.2012
№ 427 від 27.03.2013
№ 462 від 22.04.2014
№ 1127 від 14.11.2014
№ 22 від 02.02.2015
№ 747 від 31.08.2015}

Відповідно до статті 62 глави 5, статей 63-68 глави 6 розділу II, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153 розділу III, пункту 335.2 статті 335 розділу XVIII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку платників податків і зборів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1439/18734.

3. Установити, що стосовно платників податків (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), щодо яких запис про прийняття рішення про припинення внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до набрання чинності Законом України від 19.05.2011 № 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням", повідомлення, визначені пунктами 11.3 та 11.9 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, направляються органами державної податкової служби з урахуванням такого:

3.1. Повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою № 27-ОПП направляється державному реєстратору органом державної податкової служби у разі наявності заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення:

у триденний строк після набрання чинності Законом України від 19.05.2011 № 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням", якщо сплив двомісячний строк з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

у строки, встановлені розділом XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, якщо не сплив двомісячний строк з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

3.2. Інші повідомлення, визначені пунктами 11.3 та 11.9 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, строк направлення яких сплив, органами державної податкової служби не направляються.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної податкової служби України Клименка О.В.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з проведення
реорганізації Державного
комітету статистики України -
перший заступник Голови

Заступник Голови
Національного банку України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


В.О. Піщейко


В.Л. Кротюк


І.М. Кушнір


Р.М. ДемченкоА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2011  № 1588
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
22.04.2014 № 462)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300

ПОРЯДОК
обліку платників податків і зборів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів у контролюючих органах.

1.2. Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

1.3. Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

1.4. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцями обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на платників податків - юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів, а також самозайнятих осіб. Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку даних (реєстру платників податків - нерезидентів, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також до Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

1.6. Стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється з дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

1.7. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

уповноважена особа - особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі - договір про спільну діяльність);

{Абзац третій пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

управитель майна - особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;

{Абзац четвертий пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

централізовані бухгалтерії - централізовані бухгалтерії, створені при міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, в інших бюджетних установах.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

1.8. Цим Порядком визначаються такі питання:

1) порядок визначення податкового номера платника податків; порядок перевірки документів, що подаються платниками податків для взяття на облік у контролюючих органах;

2) порядок взяття на облік платників податків у відповідних контролюючих органах за основним та неосновними місцями обліку та повідомлення платником податків про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючим органам за основним місцем обліку платника податків;

3) установлення переліку документів, які подаються для взяття на облік платників податків, порядку подання таких документів, а також порядку ведення документації при взятті платників податків на облік у контролюючих органах, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів;

4) установлення форм заяв, свідоцтв та документів з питань обліку платників податків;

5) порядок внесення змін до облікових даних платників податків;

6) порядок подачі платником податків заяв до контролюючих органів у разі реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів, виникнення змін в облікових даних платників податків або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком;

7) порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах.

II. Порядок визначення податкового номера платника податків

2.1. Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.

2.2. Податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 цього розділу, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 цього розділу.

2.3. Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом:

00000000К, де:

0...0 - значення податкового номера платника податків (8 розрядів) з діапазону номерів, який визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган);

К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним Центральним контролюючим органом.

2.4. Реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючими органами:

1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору згідно з цим Порядком;

2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном згідно з цим Порядком;

3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;

4) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія) у разі взяття їх на облік згідно з пунктами 4.4, 4.9 розділу IV цього Порядку або як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Підпункт 5 пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

6) нерезидентам у разі взяття їх на облік згідно з пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім дипломатичних місій);

7) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на облік згідно з пунктом 5.4 розділу V цього Порядку.

2.5. Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2.6. Податковий номер платника податків не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків.

2.7. Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність, управителю майна за декількома договорами управління майном чи інвестору (оператору) за декількома угодами про розподіл продукції податковий номер видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком.

Податковий номер, наданий уповноваженій особі, управителю майна чи інвестору (оператору), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору чи угоди, у тому числі в разі:

призначення іншої особи - учасника договору чи угоди уповноваженою особою чи інвестором (оператором), якщо наслідками таких змін не є припинення договору або угоди;

зміни місцезнаходження уповноваженої особи, управителя майна чи інвестора (оператора);

зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа, управитель майна чи інвестор (оператор) перебуває на обліку.

2.8. Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.

III. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

3.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється після:

проведення державної реєстрації юридичної особи згідно із Законом;

включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) згідно із Законом;

присвоєння кодів за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру.

Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу.

{Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015}

3.2. Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі є надходження до цього органу:

відомостей з Єдиного державного реєстру або з відповідної реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру або відповідного повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

документів, визначених розділами IV та V цього Порядку та поданих юридичною особою або відокремленим підрозділом юридичної особи згідно з цим Порядком.

3.3. Контролюючі органи здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників податків та в разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру:

направляють до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей для вжиття державними реєстраторами заходів щодо усунення недоліків;

повідомляють платників податків про виявлені помилки в реєстраційних номерах облікових карток платників податків та необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів.

Після уточнення даних контролюючий орган здійснює коригування відомостей щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків у Єдиному банку даних юридичних осіб.

3.4. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, у контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом:

1) відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) у контролюючих органах за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V цього Порядку;

2) узяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язаний сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV цього Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим підпунктом не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V цього Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва;

3) документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі - Мінекономрозвитку), - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, - для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації;

банківська ліцензія - для філій іноземних банків;

погоджене, прошите, засвідчене на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку України положення про представництво іноземного банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом уповноваженої особи Національного банку України і відбитком печатки Національного банку України, - для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред'явленням оригіналу);

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

4) дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, визначені цим пунктом, включаються до Реєстру платників податків - нерезидентів.

3.5. На обліку в контролюючих органах перебувають:

{Абзац перший пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;

{Абзац пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України).

{Абзац пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна або уповноваженої особи. Взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора (для угоди за участю одного інвестора) або оператора (для багатосторонньої угоди).

{Абзац пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

Документи, що стосуються угоди або договору, зберігаються в обліковій справі інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи.

Підставою для взяття на облік договору (угоди) є:

{Абзац шостий пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

1) отримання від інвестора (оператора) документів, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку (для угоди про розподіл продукції);

{Абзац сьомий пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

2) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) уповноваженої особи та отримання документів, визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку (для договору про спільну діяльність);

{Абзац восьмий пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку (для договору управління майном).

{Абзац дев'ятий пункту 3.5 розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

{Абзац десятий пункту 3.5 розділу ІІI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

{Абзац одинадцятий пункту 3.5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

Після взяття на облік договору про спільну діяльність, договору управління майном та угоди про розподіл продукції відомості про них включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції.

3.6. Про отримання відомостей від державного реєстратора або документів від платника податків для взяття на облік у контролюючому органі згідно із цим пунктом щодо кожного платника податків робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків за формою № 2-ОПП (додаток 1). Отримані відомості або документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

3.7. Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, чи заяви від платника податків та здійснюється за датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за формою № 2-ОПП.

{Пункт 3.7 розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3.8. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття їх на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом.

3.9. З моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:

платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

юридичні особи - резиденти, угоди про розподіл продукції належать до категорії платників податку на прибуток. Постійні представництва нерезидентів реєструються як платники податку на прибуток згідно з розділом V цього Порядку.

{Абзац третій пункту 3.9 розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3.10. У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (додаток 2). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.

Інвестору (оператору) після взяття на облік угоди про розподіл продукції контролюючим органом видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за формою № 4-УРП (додаток 3).

Другий примірник чи копія довідки (свідоцтва) зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою «Копія до облікової справи».

3.11. Про видачу довідки за формою № 4-ОПП (свідоцтва за формою № 4-УРП) робиться запис у журналі реєстрації документів про взяття на облік платників податків за формою № 14-ОПП (додаток 4). Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії контролюючого органу.

Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною(им) лише на території України.

3.12. Повернення до контролюючого органу листа з довідкою про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом XII цього Порядку.

3.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, включаються до Єдиного банку даних юридичних осіб з ознакою «не є платником податків», без визначення дати взяття на облік як платника податків:

1) установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

Централізовані бухгалтерії подають до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб. Новий перелік надається у разі виникнення змін у ньому;

2) узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, зборів, здійснюється після прийняття такого рішення на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Порядку;

3) якщо установою або організацією, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного реєстру, централізована бухгалтерія подає до контролюючого органу за місцем обліку установи або організації лист-підтвердження факту перебування на обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.

У разі ненадходження такого підтвердження від централізованої бухгалтерії на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про здійснення реєстраційних дій щодо установи або організації, яка включена до Єдиного банку даних юридичних осіб з ознакою «не є платником податків», контролюючий орган надсилає за місцезнаходженням такої установи або організації повідомлення про необхідність підтвердження факту обслуговування централізованою бухгалтерією.

Якщо установа або організація протягом місяця від дня надсилання такого повідомлення не підтвердить факту обслуговування централізованою бухгалтерією, вона згідно з цим Порядком має бути взята на облік як платник податків за датою надходження відомостей від державного реєстратора;

4) неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з обліку у контролюючих органах у порядку, визначеному розділом XI цього Порядку. У такому разі після зняття з обліку в Єдиному банку даних юридичних осіб щодо установи встановлюється ознака «не є платником податків». Після зняття з обліку такої організації до контролюючого органу, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, в якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 5), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначаються код за ЄДРПОУ та найменування централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви за формою № 1-ОПП (додаток 6) або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки;

5) якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора відповідно до розділу IV Податкового кодексу України у строки, встановлені для податкового кварталу, подає контролюючому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування;

6) дані про те, що організація або установа не обліковується у контролюючих органах з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, передаються до Єдиного державного реєстру у день отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації такої установи або внесення змін до Єдиного державного реєстру із зазначенням: найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, що відповідає місцезнаходженню такої установи або організації, причини невзяття на облік. Дата та номер взяття на облік у таких відомостях не вказуються.

{Абзац перший підпункту 6 пункту 3.13 розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

У день взяття на облік за основним місцем обліку установи або організації, що не перебувала на обліку у контролюючих органах з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, дані про це передаються до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Після зняття з обліку у контролюючих органах установи або організації з причини обслуговування централізованою бухгалтерією дані про це передаються контролюючим органом до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

IV. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання

4.1. Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПП та пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.

4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України та пункті 5.1 розділу V цього Порядку, зобов'язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

4.3. Для взяття на облік як платника податків військова частина зобов'язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП;

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України;

копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

У разі якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України має бути наданий підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків.

Стосовно місцезнаходження військових частин, які не включені до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносяться лише ті частини адресних даних, які вказують на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь.

4.4. У разі отримання іноземною компанією або організацією чи дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта подає до контролюючого органу для взяття на облік:

заяву за формою № 1-ОПП (у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника);

{Абзац другий пункту 4.4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій);

нотаріально засвідчену копію правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України;

{Абзац четвертий пункту 4.4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві.

{Абзац п'ятий пункту 4.4 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

4.5. Для взяття на облік (реєстрації) інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як платника податків інвестор (оператор) зобов'язаний протягом 10 календарних днів після реєстрації угоди або після набрання нею чинності подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП;

копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

Якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надаються контролюючими органами за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.

{Пункт 4.5 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

4.6. Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

{Абзац перший пункту 4.6 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

заяву за формою № 1-ОПП;

копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

1) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112.

4.7. Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

{Абзац перший пункту 4.7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

заяву за формою № 1-ОПП;

копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).

4.8. Облік іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі у цьому пункті - виконавці), зареєстрованих Мінекономрозвитку, здійснюється шляхом внесення відповідних записів та відміток до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків - нерезидентів.

Взяття на облік виконавця здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця в Україні із присвоєнням податкового номера.

Підставою для взяття на облік є лист-звернення та копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані від Мінекономрозвитку відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (зі змінами).

У разі отримання від Мінекономрозвитку інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм), до реєстру платників податків - нерезидентів вноситься ознака «має право на податкові пільги».

Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік виконавця контролюючий орган надсилає виконавцю лист-повідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера.

4.9. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до Єдиного банку даних юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні місії, у разі якщо:

дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;

за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »