Документ z1528-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2017, підстава - z0816-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2016  № 3359/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2016 р.
за № 1528/29658

Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2063/5 від 30.06.2017}

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів громадян, надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України;

2) ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області;

3) ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та Головне територіальне управління юстиції у Луганській області;

4) реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, здійснюються державним реєстратором, який приймає документи:

для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття або поділу, - у разі злиття або поділу;

для державної реєстрації юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника - у разі виділу;

для державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, - у разі приєднання;

для державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - у разі перетворення.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2063/5 від 30.06.2017}

2. Суб’єктам державної реєстрації, в яких зберігаються документи, на підставі яких проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 1 цього наказу, забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом передачу відповідно до законодавства таких документів Головному територіальному управлінню юстиції у Херсонській області, Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області та Головному територіальному управлінню юстиції у Луганській області в межах компетенції, визначеної підпунктами 2, 3 пункту 1 цього наказу.

3. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1661/5 "Про заходи щодо надання адміністративних послуг у сфері реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів та друкованих засобів масової інформації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2015 року за № 1075/27520, слова "(легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об’єднань громадян, інших громадських формувань," виключити.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 листопада 2014 року № 1849/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за № 1408/26185 (зі змінами).

5. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити відповідних заходів, необхідних для забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьяновавгору