Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропни [...]
МОЗ України; Наказ від 01.08.2000188
Документ z0512-00, поточна редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава z0634-15
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 188 від 01.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733

Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо
великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства охорони
здоров'я
N 297 ( v0297282-09 ) від 05.05.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 634 ( z0900-10 ) від 29.07.2010
N 253 ( z1201-12 ) від 11.04.2012
N 280 ( z0634-15 ) від 15.05.2015 }

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 863-14 ) та Закону України
"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
( 62/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити таблиці: 1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу
(додається). 1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів
психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу
(додається) ( z0513-00 ). 1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що
знаходяться у незаконному обігу (додається) ( z0514-00 ).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з
контролю за наркотиками від 27 січня 1997 р. N 1 ( z0235-97 ) "Про
затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрований У
Міністерстві юстиції України 24 червня 1997 р. за N 235/2039.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 N 188
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 29.07.2010 N 634)
( z0900-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733
Таблиця 1

НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
наркотичних засобів, що знаходяться
у незаконному обігу
------------------------------------------------------------------ |Назва наркотичного засобу|Невеликі | Великі | Особливо | | | розміри | розміри | великі | | | (г) | (г) | розміри | | | | | (г) | |-------------------------+---------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Бупренорфін | до 0,08 | від 0,8 | 8,0 і більше | | | | до 8,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Декстропропоксифен | до 0,6 | від 3,0 до | 30,0 і більше | | | | 30,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Дезоморфін* | до 0,01 |від 0,1 до | 1,0 і більше | | | | 1,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Канабіс - цілі або | до 5,0 | від 500 до | 2500 і більше | |різного ступеня | | 2500 | | |подрібнення будь-які | | | | |частини рослини роду | | | | |коноплі або їх суміш (за | | | | |винятком власне дозрілого| | | | |насіння) незалежно від | | | | |того, піддавались вони | | | | |екстракції, деструкції, | | | | |гниттю чи враженню | | | | |пліснявою** | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Канабісу смола - суміш | до 0,5 |від 50,0 до |500,0 і більше | |відділеної смоли, пилку | | 500,0 | | |чи окремих подрібнених | | | | |частин рослини коноплі | | | | |або їх суміш, яка містить| | | | |тетрагідроканабінол* | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Канабісу екстракти | до 0,3 | від 5,0 до |100,0 і більше | |(настойки) - засіб, який| | 100,0 | | |отримують з будь-яких | | | | |видів і сортів конопель | | | | |або канабісу шляхом | | | | |виділення (екстракції) | | | | |різними способами і який | | | | |містить | | | | |тетрагідроканабінол* | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Героїн* |до 0,005 | від 1,0 до | 10,0 і більше | | | | 10,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Опій ацетильований - |до 0,005 | від 1,0 до | 10,0 і більше | |засіб, що містить у | | 10,0 | | |своєму складі | | | | |ацетильовані похідні | | | | |алкалоїдів опію (у тому | | | | |числі за наявності інших | | | | |речовин)* | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Етилморфіну гідрохлорид | до 0,2 |від 10,0 до |100,0 і більше | |(діонін) | | 100,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Кодеїн (основа та солі) | до 0,2 |від 10,0 до | 50,0 і більше | | | | 50,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Кокаїн (основа та солі | до 0,02 | від 1,0 до | 15,0 і більше | |незалежно від наявності | | 15,0 | | |наповнювачів) | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Метадон (фенадон) | до 0,02 | від 1,6 до | 20,0 і більше | | | | 20,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Меткатинон (ефедрон)* | до 0,01 | від 3,0 до | 50,0 і більше | | | | 50,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Морфін (основа та солі) | до 0,03 | від 2,5 до | 12,5 і більше | | | | 12,5 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Макова солома - цілі або | до 50,0 |від 500,0 до|5000,0 і більше| |різного ступеня | | 5000,0 | | |подрібнення будь-які | | | | |частини рослини виду "мак| | | | |снотворний" або їх суміш | | | | |(за винятком власне | | | | |дозрілого насіння) | | | | |незалежно від того, | | | | |піддавались вони | | | | |екстракції, деструкції, | | | | |гниттю чи враженню | | | | |пліснявою** | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Концентрат з макової | до 0,5 |від 50,0 до |250,0 і більше | |соломи (опій | | 250,0 | | |екстракційний) - засіб, | | | | |що отримують із макової | | | | |соломи шляхом виділення | | | | |(екстракції) різними | | | | |способами і який містить | | | | |хоча б один наркотичний | | | | |алкалоїд або їх суміш (у | | | | |тому числі за наявності | | | | |інших речовин)* | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Омнопон | до 0,03 | від 3 до | 75,0 і більше | | | | 75,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Опій - сік снотворного | до 0,1 |від 50,0 до |250,0 і більше | |маку, що згорнувся, у | | 250,0 | | |тому числі медичний, який| | | | |містить хоча б один | | | | |наркотичний алкалоїд або | | | | |їх суміш (у тому числі за| | | | |наявності інших речовин)*| | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Піритрамід (дипідолор) | до 0,03 | від 1,5 до | 25,5 і більше | | | | 25,5 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Трамадол | до 0,5 | від 5,0 до |50,00 і більше | | | | 50,00 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Тримеперидин (промедол) | до 0,03 | від 3,0 до | 75,0 і більше | | | | 75,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Фентаніл |до 0,0004|від 0,002 до| 0,2 і більше | | | | 0,2 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Метилфентаніл* |до 0,0002|від 0,001 до| 0,1 і більше | |(альфа-метилтіофентаніл, | | 0,1 | | |альфа-метилфентаніл, | | | | |ацетил-альфа- | | | | |метилфентаніл, бета- | | | | |гідрокси-3-метилфентаніл,| | | | |бета-гідроксифентаніл, | | | | |3-метилтіофентаніл, 3- | | | | |метилфентаніл) | | | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Пентазоцин | до 2,0 |від 20,0 до |200,0 і більше | | | | 200,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |Бензилморфін* | до 0,01 | від 0,1 | 1,0 і більше | | | | до 1,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |3-моноацетилморфін* | до 0,01 | від 0,1 | 1,0 і більше | | | | до 1,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |6-моноацетилморфін* | до 0,01 | від 0,1 | 1,0 і більше | | | | до 1,0 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |AB-PINACA-CHM* |до 0,015 | від 0,15 | 1,5 і більше | | | | до 1,5 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |ADBICA* |до 0,015 | від 0,15 | 1,5 і більше | | | | до 1,5 | | |-------------------------+---------+------------+---------------| |В-22* |до 0,015 | від 0,15 | 1,5 і більше | | | | до 1,5 | | ------------------------------------------------------------------
1. Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої
практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та з
урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на
визначеній добовій дозі (definite daily dose) (далі - ВДД) за
даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. 2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10
ВДД. 3. Великі розміри - у межах від 100 до 1000 ВДД. 4. Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД. 5. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також
виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин,
згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень
визначаються у перерахунку на суху речовину. 6. У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні
знаходяться в Україні в незаконному обігу. 7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і
простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних
засобів, включених до таблиці 1, невеликі, великі та особливо
великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних
засобів, включених до таблиці 1.
--------------- * Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів
кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких
заборонено (таблиця I список N 1 Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770) ( 770-2000-п ). ** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються
без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин,
культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності
спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих
наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 481 ( z0886-08 ) від 20.08.2008; в редакції
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 634 ( z0900-10 ) від
29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 253 ( z1201-12 ) від 11.04.2012, N 280
( z0634-15 ) від 15.05.2015 }
Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України В.Г.Бєлявський

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...