Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб [...]
Мінсім'ядітимолодь України, МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 09.03.20043/235
Документ z0399-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.10.2009, підстава z0917-09
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.03.2004 N 3/235
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 399/8998
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 3131/386 ( z0917-09 ) від 07.09.2009 }
Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії
управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді,
служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді та органів
внутрішніх справ з питань здійснення заходів з
попередження насильства в сім'ї
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2089/628 ( z0813-06 ) від 21.06.2006 }
{ У тексті Наказу слова "центри соціальних служб для
молоді" в усіх відмінках замінено словами "центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2089/628
( z0813-06 ) від 21.06.2006 }
Відповідно до Закону України "Про попередження насильства в
сім'ї" ( 2789-14 ) та з метою забезпечення взаємодії органів і
установ, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім'ї, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію щодо порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з
попередження насильства в сім'ї (далі - Інструкція), що додається.
2. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї та молоді,
службам у справах неповнолітніх обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
Республіканському Автономної Республіки Крим, обласним, Київському
та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та
м. Севастополі забезпечити неухильне виконання зазначеної
Інструкції.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
09.04.2002 N 329 ( z0380-02 ) "Про затвердження інструкції про
порядок узяття на профілактичний облік та порядок зняття з
профілактичного обліку осіб, які вчинили насильство в сім'ї",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2002 за
N 380/6668.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді відповідно до
розподілу функціональних обов'язків, заступників Міністра
внутрішніх справ України Опанасенка П.М. та Присяжнюка А.Й.
Міністр України у справах
сім'ї, дітей та молоді В.І.Довженко
Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, дітей та
молоді,
Міністерства внутрішніх
справ України
09.03.2004 N 3/235
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 399/8998

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах
сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх,
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ з питань здійснення
заходів з попередження насильства в сім'ї
{ Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2089/628 ( z0813-06 ) від 21.06.2006 }
{ У тексті Інструкції та додатках до неї, слова "центри
соціальних служб для молоді", "центри ССМ" у всіх
відмінках та числах замінено словами "центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у
відповідному відмінку та числі згідно з Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту N 2089/628 ( z0813-06 ) від 21.06.2006 }
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення заходів з
попередження насильства в сім'ї управліннями (відділами) у справах
сім'ї та молоді, службами у справах неповнолітніх, центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службою дільничних
інспекторів міліції та кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх органів внутрішніх справ та механізм їх взаємодії.
2. У своїй діяльності щодо попередження насильства в сім'ї
працівники управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у
справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), "Про
охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ), "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
( 2558-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003
N 616 ( 616-2003-п ) "Про затвердження Порядку розгляду заяв та
повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його
загрозу", наказом Державного комітету України у справах сім'ї та
молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
16.01.2004 N 5/34/24/11 ( z0099-04 ) "Про затвердження Порядку
розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з
дітьми або реальної загрози його вчинення", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за N 99/8698, іншими
нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.
3. В Інструкції використовується така термінологія: Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного
члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії
порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та
громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному
чи психічному здоров'ю. Фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом
сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може
призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення
фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і
гідності. Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного
члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також
дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена
сім'ї. Психологічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з
дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом
словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими
навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність
захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному
здоров'ю. Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним
членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна
чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що
може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи
психічного здоров'я. Попередження насильства в сім'ї - система соціальних і
спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які
сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в
сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а
також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї. Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза
вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних
дій, передбачених абзацом другим цього пункту, якщо є реальні
підстави очікувати її виконання. Жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства
з боку іншого члена сім'ї.
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї
Управління (відділи) у справах сім'ї та молоді:
4. Координують діяльність служб у справах неповнолітніх,
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби
дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах
неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження
насильства в сім'ї.
5. Ініціюють створення при місцевих органах виконавчої влади
й органах місцевого самоврядування та забезпечують роботу постійно
діючих робочих комісій (далі - комісій) з питань координації дій
щодо попередження насильства в сім'ї. До складу комісій входять представники управління (відділу) у
справах сім'ї та молоді, кримінальної міліції у справах
неповнолітніх та служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ, служби у справах неповнолітніх, центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також можуть
залучатися представники органів освіти, охорони здоров'я, праці та
соціального захисту населення, громадських організацій (за їх
згодою).
6. Створюють банк даних сімей, де існують випадки вчинення
насильства в сім'ї або виникає реальна загроза його вчинення. Інформація про такі сім'ї надається органами внутрішніх
справ, охорони здоров'я, навчальними закладами, службами у справах
неповнолітніх, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, органами опіки і піклування, а також може надходити від
підприємств, установ і організацій та окремих громадян.
7. Приймають та розглядають заяви (повідомлення) про вчинення
насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до
Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в
сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 N 616 ( 616-2003-п ). Заяви та повідомлення реєструються у журналі обліку заяв та
повідомлень про вчинення насильства в сім'ї (додаток 1).
8. Заява про вчинення чи реальну загрозу вчинення фізичного
або сексуального насильства в сім'ї, після її реєстрації,
направляється до територіального органу внутрішніх справ, де
розглядається відповідно до нормативно-правових актів МВС України,
про що в графі "Вжиті заходи" робиться відмітка, а копія заяви
залишається в управлінні (відділі) у справах сім'ї та молоді для
відстеження результатів подальшої роботи та вжитих заходів.
9. У разі отримання усної заяви (повідомлення) посадова
особа управління (відділу) складає відповідний акт отримання усної
заяви за встановленим зразком (додаток 2), який також реєструється
у журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в
сім'ї. Акт отримання усної заяви про вчинення фізичного або
сексуального насильства в сім'ї чи реальну загрозу його вчинення
також направляється до відповідного органу внутрішніх справ, а
копія - залишається в управлінні (відділі) у справах сім'ї та
молоді.
10. За наслідками відвідання заявника за місцем проживання
складають акт обстеження, у якому зазначаються склад сім'ї,
наявність неповнолітніх дітей, загальний аналіз ситуації, що
склалася в родині, факти прояву будь-яких форм насильства
(фізичного, сексуального, психологічного, економічного), вжиті
заходи щодо припинення насильства та надання допомоги членам
сім'ї, постраждалим від насильства або стосовно яких існує реальна
загроза його вчинення, висновки щодо необхідності здійснення
подальшої роботи (проведення виховно-попереджувальної роботи з
членами сім'ї, винними у вчиненні насильства в сім'ї, взяття їх на
профілактичний облік, здійснення соціального супроводу сім'ї,
надання психологічної допомоги постраждалому члену сім'ї,
вилучення дитини з сім'ї тощо). В акті обстеження вказується склад комісії (прізвище, ім'я,
по батькові та посади членів комісії), дата відвідання.
11. Організовують і проводять просвітницьку та роз'яснювальну
роботу серед членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення
насильства в сім'ї або де було вчинено таке насильство, про права,
заходи і послуги, якими вони можуть скористатися.
12. Організовують надання постраждалим від насильства в сім'ї
та членам сім'ї, стосовно яких існує реальна його загроза,
психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та
інших послуг. При необхідності направляють жертв насильства в сім'ї та
членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення,
до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї (кризові
центри, притулки, центри медико-соціальної реабілітації).
Здійснюють контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім'ї.
13. Для організації надання необхідної допомоги особам, які
стали жертвами насильства в сім'ї, створюють банк даних про
місцеві організації, установи та заклади, які працюють у напрямку
попередження насильства в сім'ї, та послуги, які ними надаються. Сприяють реалізації проектів та заходів громадських
організацій та об'єднань щодо попередження насильства в сім'ї. Інформують громадськість про установи та органи, які надають
допомогу потерпілим від насильства в сім'ї та особам, стосовно
яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї.
14. У разі потреби звертаються до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за
наданням необхідної допомоги жертвам насильства в сім'ї, а також
до органів опіки і піклування у разі необхідності надання допомоги
у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів
неповнолітніх та недієздатних членів сім'ї, які стали жертвами
насильства в сім'ї, представлення їх інтересів у суді.
15. Організовують та беруть участь у проведенні семінарів,
"круглих столів", конференцій та інших заходів, спрямованих на
запобігання насильству в сім'ї. Надають консультації з питань попередження насильства в сім'ї
громадянам, установам і організаціям, органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
16. Для збору даних про насильство в сім'ї щоквартально
узагальнюють інформацію служби дільничних інспекторів міліції,
кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах неповнолітніх
про кількість звернень з питань вчинення насильства в сім'ї або
реальну загрозу його вчинення; кількість осіб, які перебувають на
профілактичному обліку в органах внутрішніх справ; кількість осіб,
яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім'ї, та кількість захисних приписів; кількість
осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення насильства в
сім'ї; кількість наданих послуг тощо. За наслідками узагальненої інформації визначають потребу
регіону у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в
сім'ї та вносять відповідні пропозиції на розгляд місцевих
державних адміністрацій.
Служби у справах неповнолітніх:
17. Уживають заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над
якими вчинено насильство в сім'ї або існує загроза його вчинення.
18. Ведуть загальний облік дітей, стосовно яких вчинено
насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та
сімей, у яких діти зазнали насильства.
19. Надають необхідну допомогу дитині, яка зазнала насильства
в сім'ї, а у разі загрози його вчинення вживають заходів щодо
попередження насильства у відношенні до дитини.
20. Вживають невідкладних заходів до ліквідації наслідків і
загрози неправомірних дій у відношенні до дитини. У разі потреби разом з кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх вирішують питання про тимчасове вилучення дитини з
сім'ї, де вона зазнала насильства або де існує реальна загроза
його вчинення, та подальше її влаштування.
21. Проводять профілактичну та роз'яснювальну роботу з
батьками, особами, що їх замінюють, та іншими членами сімей у
родинах, де існують випадки вчинення насильства щодо дітей або
існує реальна загроза його вчинення.
22. Спільно з членами постійно діючої комісії перевіряють
отриману інформацію про вчинення насильства стосовно неповнолітніх
або реальну його загрозу (проводять зустрічі з дитиною, членами
сім'ї, працівниками закладу освіти, де навчаються чи виховуються
діти, сусідами тощо), проводять обстеження житлово-побутових умов
сім'ї.
23. Розглядають заяви (повідомлення) про випадки вчинення в
сім'ї насильства, жорстокого поводження стосовно неповнолітнього
відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення,
затвердженого спільним наказом Держкомсім'ямолоді, МВС, МОН, МОЗ
від 16.01.2004 N 5/34/24/11 ( z0099-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за N 99/8698, та в межах
компетенції вживають заходи щодо захисту прав дитини.
24. Порушують питання перед відповідними органами про
притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення
прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх. Представляють
інтереси неповнолітніх у суді.
25. Повідомляють про випадки вчинення насильства в сім'ї
відповідний відділ (управління) у справах сім'ї та молоді,
кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх
справ у термін не більше трьох днів з часу отримання такої
інформації.
26. Щоквартально направляють до відповідного управління
(відділу) у справах сім'ї та молоді інформацію про кількість
звернень з питань вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу
його вчинення стосовно неповнолітніх та кількість сімей, у яких
діти зазнали насильства.
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
27. Здійснюють приймання інформації про випадки реальної
загрози або вчинення будь-яких форм насильства в сім'ї через
мережу спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді: службу соціальної підтримки сімей, службу
"Телефон довіри", консультаційні пункти в закладах соціального
спрямування тощо. { Пункт 27 в редакції Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2089/628 ( z0813-06 )
від 21.06.2006 }
28. У разі необхідності надають під час звернень особам, що
постраждали від різних форм насильства в сім'ї, термінову
психологічну (психокорекція, психотерапія, консультування),
соціально-медичну (консультування медиків), юридичну та
інформаційну допомогу. Здійснюють реабілітаційні заходи,
спрямовані на відновлення соціальних функцій, морального,
психічного та фізичного стану дітей і молоді, які зазнали
насильства в сім'ї.
29. Здійснюють соціальне інспектування сімей у складних
життєвих обставинах, де мають місце випадки вчинення насильства в
сім'ї або в яких існує загроза його вчинення, відповідно до
Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою
забезпечення супроводу сімей у складних життєвих обставинах,
затвердженого наказом Держкомсім'ямолоді України від 04.02.2002
N 11 ( z0319-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.04.2002 за N 319/6607. За результатами обстеження сім'ї, у разі
необхідності, приймають рішення про взяття сім'ї під соціальний
супровід центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
{ Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2089/628 ( z0813-06 )
від 21.06.2006 }
30. Повідомляють про випадки звернень стосовно вчинення
насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення відповідне
управління (відділ) у справах сім'ї та молоді, а у випадку
вчинення насильства стосовно неповнолітньої особи - службу у
справах неповнолітніх та кримінальну міліцію у справах
неповнолітніх.
31. Щоквартально направляють до відповідного управління
(відділу) у справах сім'ї та молоді інформацію про кількість
звернень стосовно вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози
його вчинення та кількість наданих послуг.
Органи внутрішніх справ:
32. У своїй діяльності щодо попередження насильства в сім'ї
працівники органів внутрішніх справ керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх" ( 20/95-ВР ), "Про попередження насильства в сім'ї"
( 2789-14 ), відповідними наказами МВС України, іншими
нормативно-правовими актами.
33. Уживають заходів, спрямованих на своєчасне виявлення
осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї, та дітей, щодо яких
вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його
вчинення, та у триденний термін інформують про цих осіб відповідне
управління (відділ) у справах сім'ї та молоді та службу у справах
неповнолітніх (додаток 3).
34. Приймають та розглядають заяви (повідомлення) про
вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення
відповідно до Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення
насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616
( 616-2003-п ), та нормативно-правових актів МВС України.
34.1. При отриманні заяви, повідомлення чи іншої інформації
про факт вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його
вчинення вживають передбачених законом заходів щодо припинення
правопорушення. У разі необхідності надання потерпілому або
правопорушнику першої медичної допомоги викликають бригаду швидкої
медичної допомоги.
34.2. При отриманні заяви про вчинення насильства в сім'ї або
реальну загрозу його вчинення протягом трьох днів інформують
відповідне управління (відділ) у справах сім'ї та молоді місцевої
державної адміністрації, а у випадках учинення насильства в сім'ї
або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього - ще й
службу у справах неповнолітніх місцевої державної адміністрації.
35. У разі встановлення в діях особи, яка вчинила
насильство в сім'ї, ознак злочину приймають рішення
відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), а у випадку встановлення ознак
адміністративного правопорушення - відповідно до Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
36. За результатами перевірки заяви (повідомлення) виносять
офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в
сім'ї та ставлять на профілактичний облік осіб, які вчинили
насильство в сім'ї. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства
в сім'ї виноситься члену сім'ї, який вчинив насильство в сім'ї,
працівниками служби дільничних інспекторів міліції або
кримінальної міліції у справах неповнолітніх, про що йому
повідомляється під розписку (додаток 4). Офіційне попередження
може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення
досягла 16-річного віку. Підставами для винесення офіційного попередження про
неприпустимість вчинення насильства в сім'ї може бути:
36.1. Особиста заява про допомогу члена сім'ї, який потерпів
від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
насильства в сім'ї.
36.2. Висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї,
стосовно якого існує реальна загроза вчинення такого насильства,
бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї у
разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від них особисто.
36.3. Отримання повідомлення про застосування насильства в
сім'ї або реальну загрозу його вчинення стосовно неповнолітнього
чи недієздатного члена сім'ї безпосередньо від цього
неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї або від органів та
установ, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім'ї.
36.4. Отримання інформації про реальну загрозу вчинення
насильства в сім'ї за інших обставин (публікації в засобах масової
інформації, колективні звернення громадян, керівників організацій,
підприємств, судів, навчальних закладів, органів громадського
самоврядування та ін.).
37. На профілактичний облік члени сім'ї, які вчинили
насильство в сім'ї, ставляться тільки після винесення їм
дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної
міліції у справах неповнолітніх офіційного попередження про
неприпустимість вчинення насильства в сім'ї. На осіб, які беруться на облік, заводяться алфавітні картки
обліку особи та відповідні профілактичні справи *.
--------------- * Працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх
справи заводяться у випадках, коли жертва насильства в сім'ї або
особа, що вчинила насильство в сім'ї, не досягли 18-річного віку.
Алфавітні картки обліку та профілактичні справи заповнюються
і ведуться згідно з п.10.7 Положення про службу дільничних
інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ
України, затвердженого наказом МВС України від 20.10.2003 N 1212
( z1031-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.11.2003 за N 1031/8352.
38. У випадках, коли один із членів сім'ї своєю поведінкою
систематично (три рази й більше) провокує вчинення насильства в
сім'ї і цим самим створює ситуацію, що може призвести до його
вчинення, працівниками служби дільничних інспекторів міліції або
кримінальної міліції у справах неповнолітніх такому члену сім'ї
виноситься офіційне попередження про неприпустимість віктимної
поведінки щодо насильства в сім'ї (додаток 5). Про винесення
офіційного попередження така особа повідомляється під розписку.
39. Особі, яка вчинила насильство в сім'ї після отримання
офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в
сім'ї, дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної
міліції у справах неповнолітніх за погодженням з начальником
відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути
винесений захисний припис (додаток 6). Питання про винесення захисного припису не розглядається у
випадках, коли жертва насильства в сім'ї офіційно попереджалась
про неприпустимість віктимної поведінки. Захисний припис не підлягає погодженню в разі наявності в
діях особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину.
39.1. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений,
може бути заборонено чинити певну дію (дії) у відношенні до жертви
насильства в сім'ї, а саме: - чинити будь-які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування у відношенні до інших
членів сім'ї; - отримувати інформацію про місцеперебування жертви
насильства в сім'ї; - розшукувати жертву насильства в сім'ї, якщо жертва
насильства в сім'ї за власним бажанням перебуває в місці, яке не
відоме особі, яка вчинила насильство в сім'ї; - відвідувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона тимчасово
перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї; - вести телефонні переговори з жертвою насильства.
39.2. На погодження захисного припису начальнику органу
внутрішніх справ та прокурору подаються офіційне попередження про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї, заява (інформація)
про вчинення насильства в сім'ї та інші матеріали, які
характеризують особу правопорушника.
39.3. Обмеження встановлюються терміном до 30 діб з дня
погодження захисного припису з прокурором.
40. Офіційні попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім'ї, віктимної поведінки щодо насильства в сім'ї та
захисні приписи виносяться працівниками служби дільничних
інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах
неповнолітніх за місцем проживання особи, яка вчинила насильство в
сім'ї, або у службових приміщеннях на дільниці чи органів
внутрішніх справ. У разі відмови особи від підписання зазначених документів у
них робиться відповідний запис у присутності свідків чи потерпілих
(за наявності таких).
41. Осіб, які вчинили насильство в сім'ї у відношенні до
інших членів сім'ї і перебувають на профілактичному обліку,
знімають з профілактичного обліку у разі:
41.1. Закінчення терміну перебування на профілактичному
обліку (згідно із Законом України "Про попередження насильства в
сім'ї" ( 2789-14 ) - один рік після останнього факту вчинення
насильства в сім'ї).
41.2. Винесення вироку суду про притягнення члена сім'ї, який
вчинив насильство в сім'ї, до кримінальної відповідальності у
вигляді позбавлення волі.
41.3. Тривалої (понад один рік) відсутності за місцем
проживання.
41.4. Смерті такої особи.
42. Щоквартально направляють до відповідного управління
(відділу) у справах сім'ї та молоді інформацію про: кількість
звернень з питань вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу
його вчинення; кількість осіб, які перебувають на профілактичному
обліку в ОВС; кількість осіб, яким винесено офіційне попередження
про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, та кількість
захисних приписів; кількість осіб, притягнутих до відповідальності
(адміністративної та кримінальної) за вчинення насильства в сім'ї.
43. Проводять роз'яснювальну роботу в сім'ях, де вчинено
насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення,
повідомляють членів сім'ї про права, заходи і послуги, якими вони
можуть скористатися, передбачену законодавством відповідальність.
44. При безпосередній загрозі життю та здоров'ю особи, яка
постраждала від насильства в сім'ї, або дитини вживають заходів
щодо ліквідації цієї загрози та надають необхідну допомогу у
вилученні такої особи чи дитини із сім'ї та направленні до
спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї (кризових
центрів, притулків, центрів медико-соціальної реабілітації).
45. Виявляють причини й умови, що сприяють проявам насильства
в сім'ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо їх
усунення. Вносять подання з цих питань до місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ,
підприємств та організацій.
46. Надають консультації з питань попередження насильства в
сім'ї громадянам, установам і організаціям.
47. Беруть участь у проведенні семінарів, "круглих столів",
конференцій та інших заходів, спрямованих на запобігання
насильству в сім'ї.
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, дітей та молоді В.А.Танцюра
Начальник Департаменту
громадської безпеки МВС України О.І.Савченко
Додаток 1
до п.7. Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї
та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
та органів внутрішніх справ
з питань здійснення заходів
з попередження насильства в
сім'ї

ЖУРНАЛ
обліку заяв та повідомлень
про вчинення насильства в сім'ї

-------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, | Наявність | Стислий |Необхідна|Вжиті | |з/п|отримання| ім'я, | в сім'ї | зміст |допомога |заходи| | | заяви |по батькові|неповнолітніх| заяви | | | | |(повідом-| заявника, | дітей |(повідом-| | | | | лення) | домашня | (прізвище та| лення) | | | | | | адреса | ім'я, вік | | | | | | | | дитини) | | | | |---+---------+-----------+-------------+---------+---------+------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до п.9 Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї
та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ
з питань здійснення заходів
з попередження насильства в
сім'ї

АКТ
отримання усної заяви про вчинення насильства
в сім'ї або реальну загрозу його вчинення

Дата _____________ Акт склав ___________________________________________________
(П.І.Б., посада відповідальної особи)
Громадянка(ин) ______________________________________________
(П.І.Б., число, місяць, рік народження, адреса __________________________________________________________________
реєстрації та проживання) __________________________________________________________________
заявляє, що ______ в її (його) сім'ї правопорушником(цею) ________
(дата) (П.І.Б., __________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та проживання)
стосовно потерпілої(ого) (лих) ___________________________________
(П.І.Б., число, місяць, __________________________________________________________________
рік народження) __________________________________________________________________
---- | | було вчинено насильство в сім'ї ---- ---- | | існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї (необхідне ---- підкреслити)
Стосовно потерпілої (ого) (лих) правопорушником за адресою __________________________________________________________________
вчинено дії: фізичного спрямування _______________________________________
(побиття, удари, опіки, інше - вказати) __________________________________________________________________
психологічного спрямування __________________________________
(погрози, образи, залякування, __________________________________________________________________
інше - вказати)
сексуального характеру ______________________________________
(примушування до статевого зв'язку, __________________________________________________________________
зґвалтування, розбещення неповнолітніх, інше - вказати) __________________________________________________________________
економічного спрямування ____________________________________
(позбавлення волі, грошей, житла, __________________________________________________________________
їжі, інше - вказати) __________________________________________________________________
Наявність видимих тілесних ушкоджень ________________________
(синці, подряпини, __________________________________________________________________
інше - вказати)
Потерпіла (лий) (лі) потребує допомоги ______________________
(медико-соціальної __________________________________________________________________
реабілітації, юридичної, профілактичної роботи з правопорушником, __________________________________________________________________
відвідування соціального працівника, інше - вказати)
Вжиті заходи ________________________________________________
(направлена інформація до ОВС, надано медичну, __________________________________________________________________
психологічну, юридичну допомогу, направлено до центру __________________________________________________________________
медико-соціальної реабілітації, кризового центру для жертв __________________________________________________________________
насильства в сім'ї, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, __________________________________________________________________
інше - вказати)
Додаток: ________________________________________ на ___ арк.
(письмова заява, пояснення,
інше - вказати)
Підпис заявниці(ка) ___________________
Підпис посадової особи ________________ Дата _____________

Додаток 3
до п.33 Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї
та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ
з питань здійснення заходів
з попередження насильства в
сім'ї

СПЕЦІАЛЬНА КАРТКА ОБЛІКУ
факту скоєння насильства в сім'ї

Дата і час скоєння правопорушення ___________________________
Адреса ______________________________________________________
Потерпіла(ий) _______________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце реєстрації __________________________________________________________________
та постійного проживання, місце роботи, посада, судимість, __________________________________________________________________
родинний зв'язок з правопорушником)
Правопорушник(и)_____________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце реєстрації __________________________________________________________________
та постійного проживання, місце роботи, судимість)
Наявність тілесних ушкоджень:
у потерпілої(го) ____________________________________________
(так, ні, синці, подряпини, кровотеча, __________________________________________________________________
опіки, переломи, інше)
у правопорушника ____________________________________________
(так, ні, синці, подряпини, кровотеча, __________________________________________________________________
опіки, переломи, інше)
Заява потерпілої(го) ________________________________________
(письмова, усна, дата, N КОЗП, __________________________________________________________________
не надійшло, направлення на СМЕ N)
Присутність неповнолітніх дітей при конфлікті _______________
(так, ні) __________________________________________________________________
(ім'я, рік народження, N школи, клас, психічний стан, плач,
переляк, інше)
Ознаки алкогольного сп'яніння:
у потерпілої(го) _____________
(так, ні)
у правопорушника _____________
(так, ні)
Поводження правопорушника при втручанні _____________________
(агресія, опір __________________________________________________________________
міліції, спокійний, інше)
Заходи впливу на правопорушника _____________________________
(профбесіда, офіційне __________________________________________________________________
попередження, адмінстягнення, затримання)
Поставлення правопорушника на облік в ОВС ___________________
(категорія обліку, __________________________________________________________________
дата, N проф. справи, П.І.Б. дільничного інспектора міліції, __________________________________________________________________
який проводить профроботу)
Прийнято за матеріалом рішення ______________________________
(направлений до суду, __________________________________________________________________
N кримінальної справи, відмовного матеріалу, інше) __________________________________________________________________
(посада, назва ОВС, П.І.Б. працівника, який перебував __________________________________________________________________
на місці події)
Примітка. Спеціальна картка обліку факту скоєння насильства в
сім'ї знаходиться в накопичувальній справі, а її копія (після
заповнення всіх реквізитів) у триденний термін направляється до
управління (відділу) у справах сім'ї та молоді місцевої
держадміністрації, а у випадках скоєння насильства в сім'ї
стосовно неповнолітнього - ще і службу у справах неповнолітніх
місцевої держадміністрації.

Додаток 4
до п.36 Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї
та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ
з питань здійснення заходів
з попередження насильства в
сім'ї

ОФІЦІЙНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неприпустимість учинення насильства в сім'ї

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
____ _______________ 19 ____ року народження, проживаю за адресою:
_________________________________________________________________,
(місце проживання)
у зв'язку з тим, що _____________________________________________
(короткий зміст правопорушення) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
на підставі статті 10 Закону України "Про попередження насильства
в сім'ї" отримав офіційне попередження про неприпустимість
вчинення насильства в сім'ї. Мені роз'яснено, що у випадках учинення насильства до членів
своєї сім'ї я можу бути притягнутий до кримінальної,
адміністративної чи цивільно-правової відповідальності згідно з
чинним законодавством.
Підпис правопорушника ____________________________________________
____ ________________ 200___ року
Офіційне попередження здійснено __________________________________
(посада, звання, прізвище __________________________________________________________________
та підпис працівника, який здійснив попередження)
У присутності ____________________________________________________
(вказати особу, яка була присутня при винесенні __________________________________________________________________
попередження)

Додаток 5
до п.38 Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь
(відділів) у справах сім'ї
та молоді, служб у справах
неповнолітніх, центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
та органів внутрішніх справ
з питань здійснення заходів
з попередження насильства в
сім'ї

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »