Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Список від 06.05.2000770
Документ 770-2000-п, поточна редакція — Редакція від 02.11.2016, підстава 747-2016-п
 

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка  

              [1,2-a] пирідин-З-ацетамід 
Мефентермін
(метилфентермін) N-метил-а,a-диметилфенілетиламін

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Амінептин 7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-
циклогептен-5-іл)аміно]гептанова
кислота

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Апрофен (тарен) 5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-
дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Гама-бутиролактон

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Тіанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-
метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-
іл) аміно]гептанової кислоти S,
S-діоксид

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Фенілетиламін (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін,
1-аміно-2-феніл-етан)
----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених
у ньому речовин у разі, коли існування таких солей
можливе.
Таблиця IV
Список N 1
Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких
встановлюються заходи контролю
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ N-ацетилантранілова 2-ацетиламінобензойна кислота
кислота
Ергометрин бета-пропаноламід лізергінової
кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-
2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-
8B-карбоксіамід малеат
Ерготамін ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси-
2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a),
[R-(R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин [R-(R*,S*)]-a-[1-(метиламіно)етил]-
фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-
пропанол
Ізосафрол 3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота 9,10-дидегідро-6-метилерголін-
8B-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2- 3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
пропанон (3,4-МДФ-2П)
Піперональ 3,4-(метилендіокси)бензальдегід;
геліотропін
Псевдоефедрин [S-(R*,R*]-a-[1-(метиламіно)етил]-
фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)
пропанол
Сафрол 3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон 1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенілпропаноламін (+)(-)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
(ФПА, норефедрин)
Ангідрид оцтової оцтовий ангідрид
кислоти
Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота
Фенілнітропропен 1-феніл-2-нітропропен
----------------------------- Примітки: 1. До цього списку також включаються солі всіх
перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення
таких солей можливе.
2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який
засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі
заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.
Список N 2
Прекурсори, стосовно яких
встановлюються заходи контролю
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Антранілова кислота 2-амінобензойна кислота
Ацетон 2-пропанон
Етиловий ефір діетиловий ефір
Калію перманганат калій марганцевокислий
Метилетилкетон 2-бутанон
Піперидин гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота сульфатна кислота
Соляна кислота хлористоводнева кислота
Толуол метилбензол
----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених
у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей
можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.
Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких
прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та
80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон,
підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.
Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких
прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких
прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же
заходам контролю, що і прекурсори.
Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку
речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна
концентрація дорівнює або перевищує концентрацію,
встановлену для однієї з речовин (з урахуванням
положень першого та другого абзаців цієї примітки).
Концентрація речовин, перелічених у цьому списку,
визначається виходячи з масової частки речовини в
складі суміші (розчину).
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1890
( 1890-2002-п ) від 12.12.2002, N 518 ( 518-2008-п ) від
04.06.2008, N 1298 ( 1298-2009-п ) від 02.12.2009, N 373
( 373-2010-п ) від 31.05.2010, N 4 ( 4-2011-п ) від 05.01.2011,
N 796 ( 796-2011-п ) від 27.07.2011, N 408 ( 408-2012-п ) від
23.05.2012, N 800 ( 800-2012-п ) від 22.08.2012, N 1129
( 1129-2012-п ) від 05.12.2012, N 15 ( 15-2013-п ) від
09.01.2013, N 234 ( 234-2013-п ) від 08.04.2013, N 712
( 712-2014-п ) від 26.12.2014, N 747 ( 747-2016-п ) від
26.10.2016 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка