Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року
Кабінет Міністрів України; Постанова, Заходи від 29.04.2000747
Документ 747-2000-п, поточна редакція — Редакція від 03.11.2000, підстава 1649-2000-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2000 р. N 747
Київ
Про підсумки економічного та соціального
розвитку за I квартал 2000 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1025 ( 1025-2000-п ) від 27.06.2000
N 1074 ( 1074-2000-п ) від 10.07.2000
N 1649 ( 1649-2000-п ) від 03.11.2000 )

З метою створення умов для довгострокового економічного
зростання Кабінет Міністрів України зосередив увагу у 2000 році на
реалізації економічної програми, проголошеної в Посланні
Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у
XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на
2000 - 2004 роки" ( 276а/2000 ).
У ході виконання визначених на перші 100 днів своєї
діяльності завдань Кабінетом Міністрів України здійснено
невідкладні заходи щодо забезпечення належних передумов для
економічного зростання та прийняття Державного бюджету України
( 1458-14 ) на поточний рік, розроблено Програму діяльності
Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту"
( 550-2000-п ), яку схвалено Верховною Радою України 6 квітня
ц. р.
Підтримка дій Кабінету Міністрів України Президентом України
і формування конструктивної більшості у Верховній Раді України
сприяли його роботі. Це дало змогу сконцентруватися на розв'язанні
найголовніших проблем економічного та соціального розвитку.
Підсумки 1 кварталу 2000 р. свідчать про посилення позитивної
динаміки розвитку національної економіки.
Уперше за роки незалежності України отримано приріст обсягу
валового внутрішнього продукту на 5,6 відсотка.
Збережено позитивні тенденції у виробництві промислової
продукції, обсяги якої зросли порівняно з відповідним періодом
минулого року на 9,7 відсотка. Найбільший приріст обсягів
виробництва досягнуто на підприємствах, які працюють на внутрішній
ринок і випускають продукцію кінцевого споживання (у
деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості - 33,8
відсотка, легкій промисловості - 31,8, харчовій - 30,8 відсотка).
Випуск товарів широкого вжиткую збільшився на 27,3 відсотка,
завдяки чому зріс товарооборот за всіма напрямами реалізації (на
9,2 відсотка).
Уперше після багаторічного спаду спостерігалося зростання
виробництва у машинобудуванні та металообробці, яке становило 6,9
відсотка. За січень - лютий збільшено обсяг експорту машин та
устаткування на 15 відсотків.
Зростання виробництва вплинуло на збільшення доходів
населення, бюджетних надходжень та прибутку підприємств. За
січень - лютий порівняно з відповідним періодом минулого року
реальні надходження до бюджету зросли на 11 відсотків, прибуток
підприємств - в 1,9 раза, наявні грошові доходи населення - на 12
відсотків.
Поліпшилися показники зовнішньої торгівлі та її геоекономічна
структура. Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні - лютому
становив 4,3 млрд. доларів США і збільшився порівняно з
відповідним періодом минулого року на 23,5 відсотка, у тому числі
експорт - 1,9 млрд. доларів США (на 25,1 відсотка), імпорт - 2,4
млрд. доларів США (22,2 відсотка). Збільшився експорт продукції
харчової промисловості (19,4 відсотка), мінеральних продуктів
(40,8), продукції хімічної та нафтохімічної промисловості (47,8),
виробів з пластмаси та каучуку (19,7 відсотка), чорних металів (в
1,5 раза), алюмінію (в 1,6 раза).
Обсяги інвестицій в основний капітал зросли на 26,2 відсотка.
Витрати на придбання машин та устаткування збільшилися майже у 1,5
раза, а їх частка в обсязі капітальних вкладень - з 37 до 42
відсотків.
Збільшилися обсяги кредитування економіки комерційними
банками, чому сприяло зменшення ставки рефінансування
Національного банку та норм обов'язкового резервування. Обсяги
кредитування зросли на 17,5 відсотка.
Проведено реструктуризацію державного зовнішнього боргу з
терміном погашення у 2000 - 2001 роках на суму 2,7 млрд. доларів
США. Виконання цих зобов'язань відстрочено на 7 років. Це дало
змогу скоротити видатки на погашення та обслуговування
заборгованості у поточному році на 1,2 млрд. доларів США.
З урахуванням потреб України в зовнішньому фінансуванні на
2000 рік особливого значення набувають співробітництво з
Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного
фінансування та перегляд системних кредитних проектів Світового
банку.
Узгоджені зусилля Кабінету Міністрів України і Національного
банку спрямовувалися на забезпечення прогнозованості та
лібералізації валютного курсу, прийняття збалансованого державного
бюджету.
У лютому здійснено перехід до проведення політики плаваючого
обмінного курсу гривні. Девальвація гривні стосовно долара США у
січні і лютому становила відповідно 4,9 та 0,4 відсотка, у березні
сталася ревальвація гривні на 1,3 відсотка.
Позитивний вплив на динаміку обмінного курсу гривні справило
підвищення ефективності управління державними фінансами;
поліпшення умов функціонування міжбанківського валютного ринку, що
полягало в обмеженні спекулятивних операцій комерційних банків;
збільшення внаслідок зростання обсягу експорту пропонування
іноземної валюти; скасування пільг, наданих експортерам з продажу
валютної виручки.
Протягом I кварталу Національний банк забезпечив стабільність
валютних резервів, які на 31 березня ц. р. становили 1074 млн.
доларів США.
Виважена грошово-кредитна політика Національного банку
сприяла стримуванню інфляції та збільшенню потенційних можливостей
комерційних банків з кредитування. Грошова маса з початку року
збільшилася на 2,1 млрд. гривень, або на 9,7 відсотка, поліпшилася
її структура. Питома вага готівки у загальному обсязі грошової
маси на 1 квітня порівняно з початком року зменшилася з 43,4 до
39,1 відсотка. Зросла питома вага коштів, залучених комерційними
банками, у тому числі за рахунок строкових депозитів фізичних
осіб.
Зростання споживчих цін у січні - березні перевищило 10
відсотків і було найбільшим з 1997 року. При цьому продовольчі
товари подорожчали на 11,5, непродовольчі -на 3,3, платні послуги
-на 13,1 відсотка.
У ході адміністративної реформи упорядковано систему
центральних органів виконавчої влади, удосконалено їх структуру та
скорочено кількість, зменшено чисельність працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
підпорядкованих їм територіальних органів майже на 17 тис.
чоловік.
Пожвавлення економічної діяльності в усіх галузях економіки
сприяло збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. За I
квартал до зведеного бюджету надійшло 9 млрд. гривень, у тому
числі до державного бюджету - 6,5 млрд. гривень. Реальні доходи
державного бюджету (за винятком спеціального фонду) порівняно з
відповідним періодом минулого року зросли на 11 відсотків.
У березні на дотації місцевим бюджетам спрямовано 743,1 млн.
гривень, що у 3 рази перевищило показник січня - лютого цього
року.
Незважаючи на відсутність зовнішніх джерел фінансування,
Національний банк не залучався до погашення державного зовнішнього
та внутрішнього боргу.
Загальні видатки державного бюджету у I кварталі становили
5,6 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом 1999 року
реальні видатки (за винятком спеціального фонду) зменшилися на 7,7
відсотка.
Збільшення надходжень до бюджету від сплати окремих податків
і зборів (обов'язкових платежів) не вплинуло на зменшення
недоїмки. На 1 квітня вона становила 13,2 млрд. гривень і зросла з
початку року на 11,7 відсотка. При цьому заборгованість з
несплаченої пені досягла 8 млрд. гривень.
Залишається напруженою ситуація з відшкодуванням з державного
бюджету податку на додану вартість. На 1 квітня невідшкодована
сума цього податку становила більш як 2,5 млрд. гривень.
Набула гостроти проблема повернення до державного бюджету
реструктуризованих сум податкової заборгованості, яка на 1 лютого
2000 р. становила 217 млн. гривень. Незадовільною залишається
організаторська робота міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади із забезпечення підприємствами, що входять до
сфери Їх управління, погашення зазначеної заборгованості.
Незважаючи на появу позитивних ознак, процес поліпшення
фінансового становища підприємств залишається надзвичайно
складним, обтяженим платіжною кризою. Скорочення обсягів бартерних
операцій не вплинуло на поліпшення розрахунків за реалізовані
товари та послуги. За січень - лютий дебіторська заборгованість
зросла майже на 10 млрд. гривень (5,8 відсотка), кредиторська - на
13 млрд. гривень (5,7 відсотка).
У звітному періоді нарощувалися обсяги видобування вугілля
підприємствами вугільної промисловості. Видобуто 16,8 млн. тонн
готового вугілля, що на 8,8 відсотка більше, ніж у відповідному
періоді минулого року (у I кварталі 1999 р. спостерігалося
зменшення на 6,3 відсотка). Це сприяло створенню умов для
забезпечення безперебійної роботи теплових електростанцій. В
середньому за добу на електростанції поставлялося 84,1 тис. тонн
вугілля проти 64,8 тис. тонн у I кварталі минулого року. Внаслідок
цього виробництво електричної енергії тепловими електростанціями
збільшилося порівняно з I кварталом минулого року на 16,3
відсотка.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення в роботі вугільної
промисловості, залишається незадовільним фінансове становище
переважної більшості підприємств галузі: кредиторська
заборгованість досягла 10 млрд. гривень і майже у 2 рази
перевищила дебіторську, заборгованість із сплати податків, зборів
та інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до Пенсійного
фонду та державних цільових фондів становить більш як 2,3 млрд.
гривень.
Незадовільним залишається рівень проведення розрахунків у
грошовій формі за отриману вугільну продукцію підприємствами
енергетики та обласними паливопостачальними організаціями.
Заборгованість споживачів за цю продукцію збільшилася проти
відповідного періоду минулого року в 1,9 раза і досягла 1,3 млрд.
гривень.
Найгострішою проблемою галузі є наявність заборгованості із
виплати заробітної плати та соціальних виплат. Загальна
невиплачена сума заробітної плати з початку року збільшилася на
130,5 млн. гривень і становить майже 2 млрд. гривень. Продовжує
зростати заборгованість з виплати сум зарегресними позовами та
одноразової допомоги працівникам, пов'язаних з втратою професійної
працездатності.
У результаті вжитих заходів вдалося поліпшити розрахунки за
спожитий природний газ та електроенергію. Рівень оплати природного
газу грошима за березень порівняно з лютим збільшився з 14,5 до
19,4 відсотка. За електроенергію у березні грошима оплачено 38
відсотків її вартості (у січні цей показник становив 15,1
відсотка).
Відмова від послуг посередників сприяла істотному зростанню
обсягів платежів промислових підприємств Національній атомній
енергогенеруючій компанії "Енергоатом" як постачальнику
електроенергії за нерегульованим тарифом. Збільшення їх з 13 млн.
гривень у січні ц. р. до 226 млн. гривень у березні дало змогу не
тільки повністю погасити заборгованість із заробітної плати
працівникам атомних електростанцій, яка накопичувалася ще з 1997
року, а й здійснити планові платежі поточного року за ядерне
паливо для атомних електростанцій, яке вже відвантажено з
Російської Федерації.
Здійснювалися заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з
поставкою нафти і нафтопродуктів. Підписано Меморандум про спільну
діяльність Кабінету Міністрів України та постачальників нафти і
нафтопродуктів щодо стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів
і забезпечення проведення весняно-польових робіт
пально-мастильними матеріалами та угоди з основними
постачальниками нафти і нафтопродуктів щодо координації дій із
забезпечення ними внутрішнього ринку.
Внаслідок прийняття Закону України "Про тимчасовий порядок
оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та
деяких паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) обсяги поставки
російської нафти в Україну збільшилися в березні з 11,6 тис. тонн
у першій половині до 230 тис. тонн у другій. З початку року
вдалося майже в 10 разів збільшити обсяги імпорту дизельного
пального.
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про
запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату,
скрапленого газу та вугілля" ( 599-2000-п ) дає змогу створити
прозорий механізм ціноутворення, забезпечити рівний доступ
споживачів до ринку енергоносіїв, підвищити рівень платіжної
дисципліни та значно збільшити обсяг надходження коштів до
виробників енергоресурсів.
Водночас в Міністерстві палива та енергетики, Міністерстві
економіки, Фонді державного майна, Національній комісії
регулювання електроенергетики, Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" не організовано на належному рівні роботу з
виконання ряду найважливіших завдань з реформування енергетичного
сектору, передбачених Указом Президента України від 10 березня
2000 р. N 457 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України", в частині створення прозорих, конкурентоспроможних і
ефективних механізмів організації ринків енергоносіїв, прискорення
процесу приватизації, застосування виключно конкурсних засад
надання права на постачання енергоресурсів і забезпечення на цій
основі значного зниження цін на електроенергію та природний газ,
подолання кризи платежів та стабільного задоволення оплаченого
попиту на енергоносії.
Обсяги переробки нафти порівняно з I кварталом 1999 р.
зменшилися на 55,5 відсотка. Це зумовлено як несприятливими для
України зовнішніми факторами (зростання світової ціни на сиру
нафту, запровадження Російською Федерацією обмежень на поставку
нафти в Україну, підвищення розміру експортного мита), так і
повільними темпами приватизації, недотриманням уповноваженими
особами та власниками пакетів акцій умов щодо завантаження
підприємств сировиною.
План видобування нафти і газового конденсату на I квартал
2000 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1998 р. N 1321 ( 1321-98-п ) "Про додаткові заходи
стабілізації та нарощування обсягів видобування нафти і газу в
Україні", перевиконано на 3 відсотки. Обсяги видобування газу
підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" зросли порівняно з I кварталом 1999 р. на 1,3 відсотка.
Однією з основних залишається проблема розрахунків за
використані електричну, теплову енергію та природний газ. Через
неефективну роботу обласних комісій з питань розрахунків за
спожиті енергоносії сума заборгованості за використану
електроенергію збільшилася з початку року на 1,2 млрд. і
перевищила 6,7 млрд. гривень. Найбільшими боржниками є споживачі
електричної енергії Донецької області - 1,42 млрд. гривень (що
становить 21,3 відсотка загальної заборгованості по Україні),
Луганської та Дніпропетровської областей - по 0,9 млрд. гривень.
Сума заборгованості за спожитий природний газ в поточному
році зросла майже на 2,5 млрд. гривень і на 1 квітня становила 7,9
млрд. гривень. Найнижчий рівень проплат за фондами
облдержадміністрацій допущено в областях Луганській - 9 відсотків,
Харківській і Тернопільській - по 13, Донецькій - 13,7 відсотка.
Реформування аграрного сектора проводилося відповідно до
Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 ( 1529/99 )
"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки".
На початок квітня 2000 р. змінили юридичний статус практично
всі колишні колективні сільськогосподарські підприємства.
Проведено державну реєстрацію статутних документів 12,4 тис. нових
суб'єктів господарювання.
У цілому по Україні з 6,2 млн. осіб, яким видано сертифікати
на земельну частку (пай), 5,4 млн. уклали договори оренди землі, а
половина з них - договори оренди майна. Уповільненими темпами
проводиться ця робота у Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській,
Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Автономній
Республіці Крим.
Прийнято цілий ряд нормативно-правових актів, спрямованих на
створення сприятливих умов для функціонування реформованих
господарств.
Кабінетом Міністрів України виділено сільськогосподарським
товаровиробникам 85 млн. гривень для компенсації частини плати за
користування кредитами комерційних банків, наданими під
весняно-польові роботи.
На 18 квітня 2000 р. сільськогосподарські товаровиробники
отримали банківських кредитів в обсязі 250 млн. гривень, або 60
відсотків узгоджених з банками сум.
З метою насичення ринку нафтопродуктами, недопущення їх
дефіциту та значного зростання цін, особливо в період проведення
весняно-польових робіт, визначено джерела їх поставки. Передбачено
виділення 2 млн. тонн нафти і газового конденсату вітчизняного
видобутку, з яких буде вироблено 1070 тис. тонн світлих
нафтопродуктів, у тому числі 228 тис. тонн - для проведення
весняно-польових робіт. За міжурядовими угодами з Грецією
передбачено надходження 500 тис., а з Республікою Азербайджан -
400 тис. тонн дизельного пального, в тому числі 100 тис. тонн -
для проведення весняно-польових робіт.
Сільськогосподарським товаровиробникам за рішеннями Кабінету
Міністрів України на 18 квітня ц. р. поставлено понад 100 тис.
тонн світлих нафтопродуктів, вироблених з нафти вітчизняного
видобутку. За оперативними даними, на внутрішній ринок надійшло
750 тис. тонн цих продуктів.
Напруженим залишається становище із забезпеченням
сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами,
яких на 18 квітня ц. р. було поставлено 489 тис. тонн, або 24
відсотки потреби. Через незадовільну роботу хімічних підприємств
селянам недопоставлено майже 40 тис. тонн попередньо оплачених
мінеральних добрив.
Весняно-польові роботи через несприятливі погодні умови
розпочалися на три тижні пізніше, ніж у 1999 році, хоча вищі темпи
їх проведення дали змогу практично досягти минулорічних показників
посіву ранніх ярових культур.
Обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на
4,9 відсотка, тоді як за I квартал 1999 р. цей показник зріс на
0,5 відсотка.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення в тваринництві,
ситуація в цілому по галузі залишається складною. За січень -
березень виробництво молока в усіх категоріях господарств
скоротилося на 6,8, яєць - на 1,1 відсотка.
Пожвавлення ділової активності у промисловості та будівництві
позитивно вплинуло на роботу підприємств транспорту. За I квартал
2000 р. порівняно з січнем - березнем 1999 р. вантажооборот
збільшився на 7 відсотків, у тому числі на автомобільному
транспорті - на 23, залізничному - на 18, річковому - на 17
відсотків.
На залізничному транспорті внаслідок відсутності належного
контролю з боку Міністерства транспорту за роботою залізниць,
незадовільної організації їх роботи мали місце численні порушення
фінансово-господарської дисципліни. Поширення набула практика
здійснення бартерних операцій. Не зменшується обсяг дебіторської
заборгованості.
Істотні недоліки мають місце у роботі щодо проведення
операцій з металобрухтом. Це спричинено послабленням контролю з
боку державних органів за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 ), а також
недостатньою врегульованістю питань відповідальності за його
порушення.
Триває активізація інвестиційної діяльності. Збільшення
інвестицій свідчить про те, що національна економіка долає
негативну тенденцію скорочення обсягів валового нагромадження
основного капіталу.
У I кварталі ц. р. зареєстровано прямих іноземних інвестицій
обсягом 245,3 млн. доларів США, що в 1,5 раза більше, ніж за
відповідний період минулого року.
Приватизація проводиться на нових засадах, визначених Указом
Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про
невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні".
Кабінетом Міністрів України затверджено перелік відкритих
акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу у
поточному році.
Органами приватизації з початку року оголошено 55 конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. За
результатами проведених конкурсів укладено 11 договорів
купівлі-продажу пакетів акцій таких товариств на суму 563,9 млн.
гривень. Оголошено три тендери на загальну суму 502,3 млн.
гривень.
Фондом державного майна було запропоновано до продажу на
фондових біржах та у позабіржовій фондовій торговельній системі
611 пакетів акцій 575 відкритих акціонерних товариств. За
підсумками торгів згідно з укладеними контрактами було продано 189
пакетів акцій загальною вартістю 316,7 млн. гривень.
За три місяці бюджетні надходження від приватизації зросли
більше ніж у 3 рази порівняно з відповідним періодом минулого року
і становили 385 млн. гривень (154 відсотки до плану I кварталу).
На сьогодні у державній власності перебуває понад 4,5 тис.
державних підприємств та близько 5 тис. паїв (часток, акцій), що
належать державі у майні господарських товариств.
Поряд з цим уповільнився процес опрацювання механізмів
утворення державних акціонерних товариств на базі майна
підприємств, які не підлягають приватизації (крім казенних).
Недостатніми темпами узгоджуються місцевими органами
виконавчої влади переліки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення та об'єктів незавершеного
будівництва, які будуть запропоновані до продажу.
Для стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні
протягом 1999 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що
дало змогу скоротити термін реєстрації підприємств, зменшити
кількість перевірок, що проводяться податковими органами, і
збільшити при цьому надходження до бюджетів. На оподаткування за
спрощеною системою станом на 1 січня 2000 р. перейшло понад 28
тис. юридичних осіб та більш як 84 тис. фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності.
В той же час мале підприємництво ще не набуло належного
розвитку. На 1 тис. чоловік припадає тільки 3 діючих малих
підприємства. У сфері малого підприємництва працює всього 2,1 млн.
чоловік, у тому числі у малих підприємствах - 1,2 млн. чоловік.
Після тривалого скорочення обсягів зовнішньої торгівлі з
початку року намітилися позитивні тенденції. Зростають обсяги
торгівлі з Російською Федерацією. Обсяги експорту товарів
збільшилися в 1,5 раза, імпорту - на 18 відсотків. Слід відзначити
зростання експорту продукції кінцевого споживання (виробів з
чорних металів, машин та устаткування, електричних машин,
транспортних засобів, меблів, тютюнових виробів, взуття,
медикаментів).
Збільшилися порівняно з січнем - лютим 1999 р. обсяги
експортую до країн Європи, які становили 608 млн. доларів США (на
22 відсотки), Азії - 487 млн. доларів США (на 20 відсотків),
Америки - 161 млн. доларів США (у 2,6 раза).
Проте економічні відносини з Російською Федерацією не
відповідають потенційним можливостям країн. Недостатня
ефективність міжрегіонального співробітництва обумовлена
невизначеністю правового стану міжрегіональних угод та відсутністю
належного контролю за їх виконанням, нерозвиненістю сервісної
інфраструктури, незначним обсягом інформації про кон'юнктуру
ринків, потенційні можливості та потреби регіонів.
Досягнуто значного прогресу в реалізації стратегічного курсу
України на інтеграцію до Європейського Союзу, проведено значну
роботу з урегулювання питань доступу до його ринків.
Проте доступ українських товарів на переважну більшість
ринків Європейського Союзу залишається обмеженим. Насамперед це
стосується обмежень на експорт до Європейського Союзу продукції
чорної металургії, текстильних виробів та одягу, антидемпінгових
заходів.
З метою виконання Основних напрямів соціальної політики на
1997 - 2000 роки ( 1166/97 ) підвищено розмір мінімальної
заробітної плати, запроваджено механізм компенсації за несвоєчасну
виплату заробітної плати та індексацію доходів громадян.
Протягом I кварталу 2000 р. здійснювалися заходи щодо
активної державної підтримки незайнятого населення. Було
працевлаштоване 111,2 тис. осіб (на 24,1 відсотка більше, ніж за
відповідний період минулого року), пройшли професійне навчання
21,4 тис., взяли участь у громадських роботах 30,2 тис. осіб (на
52 відсотки більше). Однак рівень безробіття продовжує зростати і
на 1 квітня становив 4,5 відсотка чисельності працездатного
населення в працездатному віці.
Водночас залишаються нерозв'язаними соціальні проблеми,
особливо щодо пенсійного забезпечення, погашення заборгованості з
виплати заробітної плати, соціальних виплат, подолання бідності,
реформування соціальної сфери.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 10 березня
становила 6,5 млрд. гривень і зросла з початку року на 2,3
відсотка, у тому числі в бюджетній сфері - 0,6 млрд. гривень (на
5,1 відсотка).
Найбільше зростання заборгованості допущено в областях
Харківській - 19 млн. гривень, або на 4,4 відсотка, Луганській -
18 млн. (3,1), Вінницькій - 15,6 млн. (7,1), Хмельницькій - 14,9
млн. (7,6), Херсонській - 12,8 млн. гривень (7,4 відсотка).
Не вдалося зменшити суму заборгованості із соціальних виплат,
які фінансуються з місцевих бюджетів: за січень - березень ц. р.
вона зросла на 9,1 млн. гривень, або на 2,3 відсотка, і на 1
квітня ц.р. становила 403,8 млн. гривень. Найбільше зростання
допущено в областях Закарпатській - на 27,8 відсотка, Хмельницькій
- на 26, Херсонській - на 24, Тернопільській - на 12,5 відсотка.
Порівняно з початком року кількість працівників, яким
своєчасно не виплачено заробітну плату, зменшилася на 400 тис.
чоловік.
Протягом I кварталу ц. р. надходження до Пенсійного фонду
становили майже 3 млрд. гривень, у тому числі власні надходження -
2,7 млрд. гривень, що на 23,8 відсотка більше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
Збільшенню надходжень до Пенсійного фонду і скороченню
заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошового
забезпечення сприяли заходи Кабінету Міністрів України,
здійснювані на виконання Указу Президента України від 31 серпня
1998 р. N 957 ( 957/98 ) "Про невідкладні заходи щодо погашення
заборгованості з виплати пенсій". Тільки за 2 місяці ц. р. з
додаткових джерел до Пенсійного фонду надійшло 110,5 млн. гривень.
У березні вдалося зменшити заборгованість з виплати пенсій на
235,7 млн. гривень, зокрема в областях Харківській - 24,5 млн.
гривень, Київській - 18,8 млн., Луганській - 15,8 млн.,
Львівській - 15,6 млн., Полтавській - 14,1 млн. та Рівненській -
10,1 млн. гривень. Своєчасно отримують пенсію 52,1 відсотка
пенсіонерів.
На 1 квітня сума заборгованості з виплати пенсій становила
1,3 млрд. гривень, або 1,3 місячної потреби у коштах на виплату
пенсій. Найвищий цей показник у областях Тернопільській - 3,7
місяця, Вінницькій - 3,5, Хмельницькій - 3,1, Волинській - 3
місяці.
На стан фінансування виплати пенсій та грошової допомоги
впливає наявність заборгованості перед Пенсійним фондом державного
бюджету і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (на 1
квітня 2000 р. - відповідно 833,1 та 288,1 млн. гривень),
заборгованості з виплати заробітної плати, що обумовила
недоодержання 2,2 млрд. гривень страхового збору, недоїмки перед
Пенсійним фондом (1,3 млрд. гривень). Значною залишається недоїмка
підприємств і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів
(29,4 млн. гривень), і насамперед в Автономній Республіці Крим
(5,9), областях Херсонській (6,3), Луганській (3,9), Чернівецькій
(2,8 млн. гривень).
Має місце значний виробничий травматизм, особливо у вугільній
промисловості, що є наслідком невиконання законодавства з питань
охорони праці.
Щоденно у вугільній галуззі травмується 65 чоловік, а один
гине. За кожен 1 млн. тонн видобутого вугілля суспільство змушено
розраховуватися життям чотирьох шахтарів.
Обсяги бюджетних видатків на охорону здоров'я у I кварталі
становили майже 900 млн., з них місцевих бюджетів - 823,6 млн.
гривень. Реальні видатки державного бюджету на охорону здоров'я
порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 7,3
відсотка.
Розпочато поступове запровадження системи багатоканального
фінансування медичної галузі. Підтримувався розвиток мережі
закладів охорони здоров'я недержавної форми власності - нині в
Україні діє 2 тис. таких закладів, що становить понад 12 відсотків
їх загальної кількості.
Збільшено кількість сільських медичних закладів, направлення
на роботу одержали 2 тис. медпрацівників, поліпшено
матеріально-технічне забезпечення цих закладів.
Розв'язано одну з найгостріших проблем - забезпечення хворих
на цукровий діабет інсулінами короткої та пролонгованої дії, яких
уже виготовляється 7 видів. Вживаються заходи до запобігання
епідемії туберкульозу.
Однак діяльність Міністерства охорони здоров'я, спрямована на
створення єдиного медичного простору, не була достатньо
послідовною і рішучою.
Залишається соціально гострою ситуація з пільговим
забезпеченням ліками, якого потребують близько 18 млн. громадян.
На придбання цих ліків необхідно 2,8 млрд. гривень.
У поточному навчальному році здійснювалися заходи, спрямовані
на реформування та структурну перебудову системи освіти з метою
удосконалення мережі навчальних закладів та підготовки
спеціалістів, створення умов для переходу з 2001 року на 12-річний
термін навчання у загальноосвітній школі. Особлива увага
приділялася фінансуванню навчальних закладів та забезпеченню їх
підручниками.
Вдалося зберегти створений раніше потенціал у сфері культури.
Діюча мережа закладів культури практично не змінилася, обсяги
фінансування культури порівняно з I кварталом минулого року
збільшено в 1,5 раза. Продовжувалися реставраційно-ремонтні роботи
на об'єктах Національного заповідника "Софія Київська",
Успенського собору Києво-Печерської лаври.
Аналіз звітних даних свідчить про певні позитивні тенденції в
економіці регіонів.
Зростання виробництва спостерігається у 22 регіонах, що
супроводжується збільшенням обсягів сплати податків, зборів і
внесення інших обов'язкових платежів до бюджету. Зокрема,
надходження прибуткового податку з громадян, податку на прибуток
підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів, неподаткові
надходження порівняно з відповідним періодом 1999 року зросли в
1,1 - 2,9 раза.
У доходах місцевих бюджетів частка взаємозаліків та
вексельних розрахунків становила лише 3,5 відсотка. Майже в усіх
регіонах, крім Миколаївської та Івано-Франківської областей,
відбулося скорочення здійснюваних бартерних операцій.
У третині регіонів починаючи з грудня минулого року
спостерігається стійка тенденція скорочення заборгованості з
виплати заробітної плати, в 19 - заборгованості з фінансування
виплати пенсій та грошової допомоги.
Проте в економічному і соціальному розвитку регіонів
зберігаються значні відмінності. Процес переорієнтації
промисловості регіонів на збільшення продукції кінцевого
призначення вкрай уповільнений. Так, позитивна динаміка у
машинобудуванні спостерігається лише у 7 регіонах, деревообробній
та целюлозно-паперовій галузях - у 6, промисловості будівельних
матеріалів та легкій - у 7, харчовій - у 12 регіонах.
Аналіз показників економічного і соціального розвитку у I
кварталі свідчить, що здійснені перетворення ще не стали
достатніми для нагромадження необхідного потенціалу економічного
зростання:
не вдалося забезпечити належне зміцнення фінансової системи
та підвищення конкурентоспроможності економіки;
не виведено з критичного стану енергетичний та аграрний
сектори;
зростає взаємна заборгованість підприємств;
не подолано негативні тенденції у соціальній сфері, повільно
погашається заборгованість із заробітної плати та пенсій;
напруженою залишається ситуація з погашенням до кінця року
зовнішніх боргових зобов'язань.
З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і
соціального розвитку, забезпечення фінансової стабілізації в усіх
галузях національної економіки та підвищення на цій основі
життєвого рівня населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2000 році
завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної
Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища
(додаються).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
неухильне виконання зазначених заходів, зосередивши особливу увагу
на розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку, та
проводити щомісячний моніторинг цих заходів.
2. Керівникам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій активізувати роботу, спрямовану на
забезпечення в повному обсязі платежів до бюджетів усіх рівнів та
Пенсійного фонду, проаналізувати причини збитковості підприємств,
що належать до сфери їх управління, і разом з податковими органами
вжити заходів для виконання цими підприємствами зобов'язань перед
бюджетами усіх рівнів.
3. Звернути увагу Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим Куніцина С.В., голів обласних державних адміністрацій:
Херсонської - Вербицького О.Є., Чернівецької - Бауера Т.Й.,
Луганської - Єфремова О.С. на необхідність вжиття заходів для
скорочення недоїмки установ та організацій, що фінансуються з
місцевих бюджетів, з платежів до Пенсійного фонду.
4. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Міністерству економіки, Міністерству юстиції активізувати роботу
щодо сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами".
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
організаціям, які є головними розпорядниками коштів державного
бюджету, подати у тритижневий термін Міністерству фінансів план
дій щодо забезпечення функціонування бюджетних установ та
виконання пріоритетних заходів у межах асигнувань, установлених їм
у Державному бюджеті України на 2000 рік.
Міністерству фінансів провести аналіз поданих матеріалів і
доповісти про його результати Кабінетові Міністрів України.
6. Міністерству економіки та Міністерству фінансів прискорити
доопрацювання та подання Кабінетові Міністрів України проекту
Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких Указів Президента України з питань функціонування
спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності".
7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Фонду державного майна, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити додаткових заходів до зменшення
заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат та
платежів до бюджету, забезпечити під час укладання контрактів з
керівниками підприємств, заснованих на державній і комунальній
власності, та об'єднань державних підприємств включення до них
умови про погашення до кінця 2000 року заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам цих підприємств та внесення платежів
до бюджету.
8. Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській
обласним державним адміністраціям вжити заходів до зменшення
заборгованості із соціальних виплат.
9. Харківській, Луганській, Вінницькій, Хмельницькій,
Херсонській обласним державним адміністраціям забезпечити розгляд
комісіями з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників підприємств
та організацій, де суми цієї заборгованості зросли.
10. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям разом з:
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним
комітетом по земельних ресурсах, Національним банком та
Українською академією аграрних наук прискорити розроблення
необхідної нормативно-правової бази щодо Інфраструктури та
механізму іпотечного кредитування сільськогосподарських
товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості з
урахуванням платоспроможності сільськогосподарських підприємств та
забезпечення повернення наданих кредитів;
Міністерством палива та енергетики, Державним комітетом
промислової політики для своєчасного завершення комплексу
весняно-польових робіт забезпечити насичення ринку
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами
захисту рослин у необхідних обсягах, активізувати їх закупівлю
сільськогосподарськими товаровиробниками регіональних контрактів
та інших договорів, а також комерційних структур;
Міністерством економіки, Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва, Центральною спілкою
споживчих товариств, Українською академією аграрних наук
активізувати формування інфраструктури аграрного ринку та
підвищити ефективність його функціонування, передбачивши при цьому
економічну взаємопов'язаність діяльності товарних бірж, оптових
ринків, агроторговельних домів, аукціонів, ярмарків, заготівельних
кооперативів, підприємств фірмової торгівлі тощо, які б
забезпечували заготівлю і реалізацію виробленої продукції в усіх
секторах агропромислового виробництва, та постачання необхідних
матеріально-технічних ресурсів і сировини;
Державним комітетом по земельних ресурсах забезпечити активне
проведення аграрної реформи, звернувши особливу увагу на
пропаганду переваг форм господарювання, заснованих на приватній
власності на землю та майно, на необхідність створення ринку
землі, удосконалення міжгалузевих відносин, розширення
інтеграційних процесів, розвитку кооперації та підприємництва,
запобігання розкраданню майна сільськогосподарських підприємств,
що реформуються, дотримання гарантій правового захисту селян -
власників земельних часток (паїв) і громадян, зайнятих у
соціальній сфері села, подолання формального підходу до цієї
справи;
Міністерством економіки та Міністерством фінансів
удосконалити механізм використання сільськогосподарської техніки
на умовах лізингу з метою максимального використання можливостей
сільськогосподарського машинобудування для відновлення
машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробників,
забезпечення формування у повній мірі лізингового фонду,
ефективного його використання, своєчасного повернення лізингових
платежів.
11. Звернути увагу керівництва Міністерства палива та
енергетики, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
на невиконання вимог Указу Президента України від 10 березня 2000
р. N 457 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000
р. N 59 ( 59-2000-п ) "Про забезпечення дисципліни розрахунків за
спожиті природний газ, теплову та електричну енергію" щодо
припинення постачання електричної, теплової енергії та природного
газу боржникам та його відновлення тільки після внесення ними
поточної плати за спожиті енергоресурси і попередити про
персональну відповідальність за стан справ в енергетичному секторі
економіки.
12. Міністерству палива та енергетики:
у десятиденний термін разом з відповідними центральними
органами виконавчої влади підготувати узгоджений проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення відносин
між суб'єктами оптового ринку електричної енергії України";
разом з іншими органами виконавчої влади вжити вичерпних
заходів до забезпечення розрахунків за енергоносії виключно у
грошовій формі;
забезпечити протягом року виплату працівникам вугільної
промисловості у повному обсязі поточної заробітної плати, сум за
регресними позовами та одноразової допомоги, пов'язаних з втратою
професійної працездатності, та погашення у II кварталі ц. р.
заборгованості із зазначених виплат, що утворилася з початку року;
здійснити заходи щодо поліпшення роботи підрозділів
Державного енергетичного нагляду з метою посилення контролю за
споживанням електричної енергії, запобігання її розкраданню,
зменшення технологічних втрат в електромережах. Розглянути питання
матеріального стимулювання працівників цих підрозділів у разі
зменшення заборгованості споживачів енергії та своєчасної і повної
оплати використаної енергії;
здійснити невідкладні заходи щодо підписання Протоколу про
поставки нафти і нафтопродуктів у 2000 році до Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації від 7 вересня 1994 р. про
співробітництво у розвитку паливноенергетичних комплексів
( 643_106 ).
13. Національній комісії регулювання електроенергетики,
Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки у
першому півріччі поточного року здійснити заходи щодо
впорядкування тарифів на електроенергію з метою повного
відшкодування витрат на її виробництво та скасування перехресного
субсидування.
14. Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державній
податковій адміністрації, Міністерству палива та енергетики,
Службі безпеки закінчити у травні ц. р. детальну перевірку
фінансово-господарської діяльності Національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 1999 рік, звернувши
особливу увагу на стан розрахунків за отриману від Компанії
електроенергію.
Інформацію про результати перевірки та відповідні пропозиції
подати Кабінетові Міністрів України до 1 червня ц. р.
15. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України":
у двотижневий термін підготувати в установленому порядку
проекти нормативно-правових актів щодо реформування газового ринку
країни;
завершити у першому півріччі поточного року формування частки
майна Компанії у статутному фонді закритого акціонерного
товариства "Газтранзит";
протягом місяця провести реструктуризацію боргів за природний
газ перед ВАТ "Газпром".
16. Національній комісії регулювання електроенергетики разом
з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та
Міністерством економіки до 10 травня 2000 р. внести пропозиції
щодо впорядкування цін на природний газ для підприємств
теплоенергетики комунальної власності, бюджетних установ та
організацій, населення.
17. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 1999 р. N 594 ( 594-99-п ) "Про забезпечення
додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за
використаний природний газ" та від 11 грудня 1999 р. N 2261
( 2261-99-п ) "Про внесення доповнень до пункту 11 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594" щодо
розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий
природний газ пропорційно відсотковому відношенню вартості
спожитого газу до вартості виробленої теплової енергії. Про
виконання поінформувати Кабінет Міністрів України до 10 травня
2000 року.
18. Міністерству економіки, Міністерству палива та
енергетики, іншим центральним органам виконавчої влади під час
формування проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку на 2001 рік передбачити впровадження енергозберігаючих
заходів.
19. Міністерству економіки, Державному комітетові промислової
політики, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції
підготувати і внести до Кабінету Міністрів України проекти
законодавчих актів, спрямованих на посилення відповідальності
суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства,
яким регулюється здійснення операцій з металобрухтом.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »