Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 13.06.2012520
Документ 520-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2012
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2012 р. № 520
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Глухова Сумської області на проведення ремонтно- реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Глухова Сумської області на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 520

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Глухова Сумської області на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Глухова Сумської області на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон, відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - виконавчий комітет Глухівської міськради.

3. Субвенція надається для забезпечення збереження пам’яток історії, архітектури та містобудування м. Глухова (далі - пам’ятки) і спрямовується на проведення робіт з:

розроблення науково-проектної документації на реставрацію, консервацію та ремонт пам’яток;

реставрації, консервації, ремонту пам’яток (за наявності зазначеної документації, затвердженої в установленому порядку).

4. Перерахування субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому у додатку № 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

5. Виконавчий комітет Глухівської міськради складає за встановленою Мінрегіоном формою перелік пам’яток і заходів, фінансування яких передбачається за рахунок субвенції, та подає для затвердження Мінрегіону.

Пам’ятка включається до переліку у разі, коли вона визначена Державною цільовою програмою збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 814 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2354).

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752).

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

10. Виконавчий комітет Глухівської міськради подає щомісяця до 10 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі пам’яток і заходів.

11. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон та Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі пам’яток і заходів.

12. Мінрегіон інформує до 25 січня 2013 р. Мінфін про використання субвенції.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...