Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 23.04.2008413
Документ 413-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2016, підстава 692-2016-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2008 р. N 413
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів, та переліку послуг
спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять
ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових
або необхідних протиепізоотичних заходів та
розмірів їх оплати
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009
N 166 ( 166-2011-п ) від 28.02.2011
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015
N 692 ( 692-2016-п ) від 05.10.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів; { Абзац другий
постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
перелік послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які
провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів та розміри їх оплати.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2008 р. N 413
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
{ У тексті Порядку слова "Мінагрополітики" та
"Держкомветмедицини" замінено відповідно словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства"
та "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
{ У тексті Порядку:
слова "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" в усіх
відмінках замінено словом "Держпродспоживслужба" у відповідному
відмінку;
слова "головне управління ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" і
"управління ветеринарної медицини в районі (місті)" у всіх
відмінках і формах числа замінено відповідно словами "головне
управління Держпродспоживслужби в області, м. Києві" і
"управління Держпродспоживслужби в місті, районі" у відповідному
відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2016-п ) від 05.10.2016 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Протиепізоотичні
заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" (далі -
бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство
аграрної політики та продовольства, відповідальним виконавцем
бюджетної програми - Держпродспоживслужба, розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня - територіальні органи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009; в редакції Постанови КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) здійснення заходів з профілактики, локалізації та за
необхідності - ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин
за переліком згідно з додатком 1:
здійснення ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних
заходів спеціалістами ветеринарної медицини у разі виникнення
інфекційних хвороб, що не реєструвалися на території України;
організацію комісій з питань вивчення хвороб з невизначеною
етиологією або тих, що не реєструвалися на території України,
згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія);
видання інструкцій, положень, методичних рекомендацій щодо
проведення профілактики, діагностики та ліквідації хвороб,
настанов із застосування ветеринарних препаратів;
здійснення профілактичних щеплень і обробки тварин;
2) проведення лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних та паразитарних хворобах тварин за переліком згідно з
додатком 2 та регулярних радіологічних досліджень товарів з
контрольних пунктів з відбором проб на ізотопи цезію, стронцію та
інші радіонукліди;
3) матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом:
придбання спеціалізованого обладнання для проведення
дезінфекції на всіх об'єктах державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду;
придбання спеціалізованого лабораторного обладнання,
індивідуальних засобів захисту, спецодягу, дезінфекційних засобів
для персоналу, лабораторних тварин, інструментів,
перев'язувального матеріалу, що необхідні для боротьби з
інфекційними і паразитарними хворобами тварин, зазначеними у
додатку 1;
використання спеціалізованих транспортних засобів
ветеринарної медицини, придбання запасних частин, вузлів,
пально-мастильних матеріалів, витрати на оплату послуг телефонного
та іншого електронного зв'язку і відрядження, пов'язані із
здійсненням заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і
паразитарних хвороб тварин, зазначених у додатку 1.
Перелік спеціалізованих транспортних засобів та
спеціалізованого обладнання, що використовуються для здійснення
протиепізоотичних заходів, затверджується Держпродспоживслужбою за
погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства і
Комісією;
4) придбання ветеринарних препаратів (ветеринарних лікарських
і ветеринарних імунобіологічних засобів, антисептиків,
дезінфектантів, інсектоакарицидів, дератизацидів, діагностикумів),
у тому числі створення резерву ветеринарних препаратів, які
застосовуються для профілактики та ліквідації хвороб тварин,
зазначених у додатках 1 і 2.
Обсяг резерву ветеринарних препаратів визначається згідно з
методикою, затвердженою Держпродспоживслужбою за погодженням з
Міністерством аграрної політики та продовольства і Комісією;
5) депонування, випробування штамів мікроорганізмів і
біологічних препаратів у Державному науково-контрольному інституті
біотехнологій і штамів мікроорганізмів, дослідження ветеринарних
препаратів, кормів та кормових добавок і методів контролю їх
безпечності та якості у Державному науково-дослідному контрольному
інституті ветеринарних препаратів і кормових добавок; { Підпункт 5
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
6) відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини, які мають
необхідні для надання зазначених послуг умови, відповідну
матеріальну базу (склади, холодильники, обладнаний транспорт) і
забезпечені спеціалістами. Зазначені послуги визначаються в
договорах, укладених між замовником (Держпродспоживслужбою, його
територіальними органами) і виконавцем.
Відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини
здійснюється в межах бюджетних асигнувань, установлених
кошторисами, та відповідно до граничних норм, які визначаються
згідно з методикою, затвердженою Держпродспоживслужбою за
погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства і
Комісією;
7) здійснення інших ветеринарно-санітарних заходів;
8) надання невідкладної лікувальної допомоги спеціалістами
державної ветеринарної медицини з безоплатним використанням
медикаментів, інструментарію, перев'язувального матеріалу при
захворюваннях, що загрожують життю тварини (отруєння, гостра
тимпанія, переповнення рубця, коліки, закупорка стравоходу, важкі
травми, кровотечі, патологічні пологи);
{ Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }
10) сплату внесків до Міжнародного епізоотичного бюро;
11) оплату послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які
провадять ветеринарну практику (далі - спеціалісти, які провадять
ветеринарну практику), за здійснення обов'язкових або необхідних
протиепізоотичних заходів згідно з переліком та у розмірах, що
затверджені Кабінетом Міністрів України.
При цьому не менше 70 відсотків бюджетних коштів
спрямовується на придбання ветеринарних препаратів.
3. Оплата за рахунок бюджетних коштів послуг спеціалістів,
які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів (далі - обов'язкові послуги),
провадиться згідно з договорами про надання обов'язкових послуг,
укладеними з державними установами ветеринарної медицини строком
на один рік (далі - договір про надання послуг), та планом
заходів, що затверджується головним державним інспектором
ветеринарної медицини району (міста) для кожного такого
спеціаліста.
Головний державний інспектор ветеринарної медицини району
(міста) затверджує типову форму договору про надання послуг, де
визначається територія, на якій послуги надаються спеціалістами,
які провадять ветеринарну практику.
До договору про надання послуг спеціаліст, який провадить
ветеринарну практику, додає: { Абзац третій пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
копію ліцензії на провадження ветеринарної діяльності;
{ Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера; { Абзац шостий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
копію реєстраційного посвідчення платника податку. { Абзац
сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від
10.08.2011 }
Для надання обов'язкових послуг за рахунок бюджетних коштів
спеціалісти, які провадять ветеринарну практику, визначаються на
конкурсних засадах у порядку, затвердженому Держпродспоживслужбою
за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства.
Спеціалісти, які провадять ветеринарну практику, виписують
рахунок на оплату наданих обов'язкових послуг на підставі акта,
підписаного сторонами договору та затвердженого головним державним
інспектором ветеринарної медицини району (міста). До акта
додається опис тварини, в якому зазначається адреса власника
тварини, її вид, вік та ставиться підпис власника. Акт складається
у трьох примірниках (для управління Держпродспоживслужби в місті,
районі, спеціаліста, який провадить ветеринарну практику,
сільської (селищної) ради), про що робиться запис у книзі
реєстрації, яка ведеться управлінням Держпродспоживслужби в місті,
районі.
Управління Держпродспоживслужби в місті, районі на підставі
зазначених актів і рахунків:
визначає на 1 число кожного місяця обсяги видатків,
пов'язаних з оплатою обов'язкових послуг, складає їх реєстр за
формою, затвердженою Держпродспоживслужбою;
подає відповідним органам Державної казначейської служби
платіжні доручення, реєстри, договори, акти для перерахування
бюджетних коштів на відкриті в установах банків поточні рахунки
спеціалістів, які провадять ветеринарну практику. { Абзац
дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 166 ( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
Зазначені в цьому пункті документи зберігаються протягом
трьох років в управліннях Держпродспоживслужби в місті, районі.
4. Бюджетні кошти використовуються відповідно до Плану
протиепізоотичних заходів, що затверджується Держпродспоживслужбою
за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства
і Комісією.
Держпродспоживслужба здійснює за погодженням з Міністерством
аграрної політики та продовольства розподіл бюджетних коштів між
головними управліннями Держпродспоживслужби в області, м. Києві і
державними установами ветеринарної медицини.
Головні управління Держпродспоживслужби в області, м. Києві
здійснюють розподіл бюджетних коштів між управліннями
Держпродспоживслужби в районах, містах обласного значення згідно з
розподілом бюджетних коштів Держпродспоживслужби. { Абзац третій
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692
( 692-2016-п ) від 05.10.2016 }
Держпродспоживслужба здійснює оперативний перерозподіл
бюджетних коштів залежно від епізоотичного стану.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }
7. Спеціаліст, який провадить ветеринарну практику, подає
територіальному органові Держпродспоживслужби звіт про виконання
обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів відповідно
до затверджених форм державної ветеринарної звітності.
Управління Держпродспоживслужби в місті, районі складає і
надсилає щомісяця до 3 числа наступного періоду зведені відомості
про результати проведеної роботи та обсяги здійснених видатків
головним управлінням Держпродспоживслужби в області, м. Києві, які
протягом трьох робочих днів після їх надходження подають
відповідну інформацію Держпродспоживслужбі за формою, затвердженою
в установленому законодавством порядку. { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }
8. Головні управління Держпродспоживслужби в області, м.
Києві з урахуванням узагальнених показників подають щокварталу до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Держпродспоживслужбі звіт про використання коштів за формою,
затвердженою в установленому законодавством порядку.
Держпродспоживслужба подає звіт про використання коштів
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та
щороку до 10 лютого Міністерству аграрної політики та
продовольства і Мінфіну. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 166 ( 166-2011-п ) від 28.02.2011 } { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }

Додаток 1
до Порядку
ПЕРЕЛІК
інфекційних і паразитарних хвороб тварин,
заходи з профілактики, локалізації та за
необхідності - ліквідації яких здійснюються
за рахунок коштів державного бюджету

Сказ
Везикулярний стоматит
Лейкоз
Віспа
Класична чума свиней
Африканська чума свиней
Ящур
Злоякісна катаральна лихоманка
Катаральна лихоманка (блутанг)
Скрепи овець і кіз
Контагіозний пустульозний дерматит (ектима)
Хвороба Ньюкасла
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Бруцельоз
Лептоспіроз (включаючи застосування антибіотиків,
дератизаційних препаратів)
Сап
Сибірка
Туберкульоз
Трихінельоз
Везикулярна хвороба свиней
Чума великої рогатої худоби
Чума дрібних жуйних
Чума (високопатогенний грип) птиці
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
Інфекційна агалактія овець і кіз
Хвороба Ауєски
Ентеровірусний енцефаломієліт свиней (хвороба Тешена)
Гіподерматоз
Фасціольоз
Піроплазмоз
Емкар
Міксоматоз
Хламідіоз
Геморагічна хвороба кролів
Пастерельоз великої рогатої худоби
Сальмонельоз
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }

Додаток 2
до Порядку
ПЕРЕЛІК
лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що
проводяться за рахунок коштів державного бюджету
1. Вірусологічні
Сказ
Везикулярна хвороба свиней
Везикулярна екзантема свиней
Везикулярний стоматит коней
Злоякісна катаральна гарячка великої рогатої худоби
Катаральна гарячка дрібної рогатої худоби
Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби
Ку-лихоманка
Хвороба Ньюкасла
Рикетсіозний кератокон'юнктивіт великої рогатої худоби
Чума
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Віспа овець та кіз
Ящур
Лихоманка долини Ріфт
Аденовірусна інфекція великої рогатої худоби
Грип
Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби
Вірусний артеріїт коней
Ринопневмонія коней
Ентеровірусний енцефаломієліт свиней (хвороба Тешена)
Хламідіоз
Енцефаліт, енцефаломієліт коней
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби та
скрепи овець і кіз
Хвороба Ауєски
Парвовірусна інфекція свиней
Репродуктивно-респіраторний синдром свиней
Цирковірус свиней
Весняна віремія коропів
2. Бактеріологічні
Сибірка
Бруцельоз
Лептоспіроз
Туберкульоз
Туляремія
Сап
Некробактеріоз
Правець
Емфізематозний карбункул
Пастерельоз
Сальмонельоз
Лістеріоз
Інфекційна агалактія овець і кіз
Інфекційний метрит коней
Інфекційний епідидиміт
Виразкова хвороба судаків і щук
Американський гнилець
Європейський гнилець
3. Серологічні
Бруцельоз
Сап
Сибірка
Інфекційна анемія коней
Лістеріоз
Інфекційний епідидиміт
Лептоспіроз
Лейкоз (у тому числі гематологічно)
Паратуберкульоз
Парувальна неміч (підсідал) коней
4. Гістологічні
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
Скрепи овець
Вісна-маеді овець
Аденоматоз овець і кіз
Токсикоз риби
Лейкоз
5. Паразитологічні
Трихінельоз
Сетаріоз
Дірофіляріоз
Токсоплазмоз
Гіподерматоз
Фасціольоз
Диктіокаульоз
Стронгілоїдоз
Стронгілідози
Нозематоз
Акарапідоз
Вароатоз
Піроплазмоз

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2008 р. N 413
ПЕРЕЛІК
послуг спеціалістів ветеринарної медицини,
які провадять ветеринарну практику,
за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів
та розміри їх оплати

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Розмір | | послуги | оплати | | |послуги, | | | гривень | | | за одну | | | голову | |----------------------------------------------------------------| | Велика рогата худоба | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,4 | |лейкоз, лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз | 4 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,39 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від лептоспірозу | 2,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від емкару | 2,76 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти гіподерматозу | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти фасціольозу | 4,45 | |----------------------------------------------------------------| | Дрібна рогата худоба | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,57 | |лейкоз, лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти фасціольозу | 3,22 | |----------------------------------------------------------------| | Коні | |----------------------------------------------------------------| |Діагностичні дослідження на сап | 4,47 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,94 | |----------------------------------------------------------------| | Свині | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,74 | |лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз | 5,36 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,53 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від чуми | 2,53 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від лептоспірозу | 2,6 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,6 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від ентеровірусного | 2,53 | |енцефаломієліту свиней (хвороба Тешена) | | |----------------------------------------------------------------| | Собаки | |----------------------------------------------------------------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,61 | |----------------------------------------------------------------| | Птиця | |----------------------------------------------------------------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз (за 10 голів) | 2,21 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від хвороби Ньюкасла | 2,3 | |(за 10 голів) | | |------------------------------------------------------+---------| |Проведення дезінфекції (за 1 кв. метр) | 0,6 | |----------------------------------------------------------------| | Кролі | |----------------------------------------------------------------| |Профілактичні щеплення від міксоматозу | 1,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від геморагічної хвороби кролів| 1,96 | ------------------------------------------------------------------
______________
Примітка. 1. Розміри оплати послуг застосовуються з урахуванням
середньорічного індексу інфляції за попередній рік,
визначеного Держкомстатом.
2. Послуги, зазначені у цьому переліку, надаються з
метою профілактики, локалізації, а за необхідності -
ліквідації відповідних інфекційних і паразитарних
захворювань тварин.
3. Розміри оплати послуг визначені без урахування
податку на додану вартість.
{ Перелік в редакції Постанови КМ N 108 ( 108-2009-п ) від
18.02.2009 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...