Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Склад колегіального органу від 04.03.2004253
Документ 253-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава - 998-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. № 253
Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1020 від 14.10.2005
№ 475 від 21.05.2008
№ 957 від 14.09.2011
№ 257 від 08.04.2013
№ 933 від 18.12.2013
№ 998 від 13.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 253

ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

{У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011}

{У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 998 від 13.12.2017}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

легалізація комп'ютерних програм в органах виконавчої влади (далі - легалізація) - приведення використання комп'ютерних програм у відповідність з вимогами законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні.

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

3. Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю нових комп'ютерних програм чи комп'ютерної техніки з установленими програмами, яка здійснюється органами виконавчої влади самостійно у порядку, визначеному законодавством.

4. Обов'язковою умовою легалізації є позитивний висновок державної експертизи з питань технічного та/або криптографічного захисту інформації.

5. Здійснення заходів з легалізації координує міжвідомча робоча група з питань легалізації комп'ютерних програм.

Рішення зазначеної робочої групи:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів у разі присутності не менше ніж двох третин її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

оформляється протоколом, який протягом 10 робочих днів підписується всіма членами робочої групи, які були присутні на засіданні. Копії протоколу засідання Мінекономрозвитку надсилає всім членам робочої групи та відповідним органам виконавчої влади протягом п’яти робочих днів з дати оформлення протоколу.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

6. Органи виконавчої влади під час проведення щорічної планової інвентаризації комп'ютерних програм визначають перелік і кількість примірників програм, які необхідно легалізувати, та подають у встановленому порядку відповідну інформацію:

районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - Мінекономрозвитку.

Комп'ютерні програми, які не підлягають легалізації через моральну застарілість, невідповідність функціональним завданням органів виконавчої влади, вимогам захисту інформації тощо, виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація.

7. Мінекономрозвитку узагальнює подану органами виконавчої влади інформацію і подає її на розгляд міжвідомчої робочої групи.

8. Заходи з легалізації комп’ютерних програм здійснюються:

органами виконавчої влади за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік;

Мінекономрозвитку за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1020 від 14.10.2005, № 475 від 21.05.2008, № 957 від 14.09.2011; в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

9. Органи виконавчої влади на підставі укладених з особами, які мають виключне право дозволяти використання комп’ютерних програм (далі - правовласники), договорів у встановленому порядку передбачають у бюджетних запитах необхідні для виконання зазначених договорів обсяги фінансування.

Здійснення заходів з легалізації комп’ютерних програм є напрямом використання бюджетних коштів, що відображається в паспортах відповідних бюджетних програм.

Органи виконавчої влади подають щокварталу Мінекономрозвитку перелік примірників легалізованих програм із зазначенням кількості примірників та обсягів коштів, спрямованих на здійснення заходів з легалізації у звітному періоді.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

10. Мінекономрозвитку за пропозиціями міжвідомчої робочої групи, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, на підставі поданої органами виконавчої влади інформації визначає:

1) загальну кількість примірників комп’ютерних програм, які підлягають легалізації в органах виконавчої влади;

2) кількість примірників комп’ютерних програм, які підлягають легалізації у поточному році, у розрізі органів виконавчої влади.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011; в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

11. У разі коли правовласник не провадить господарської діяльності в Україні, закупівля примірників комп'ютерних програм може здійснюватися у визначених правовласником осіб.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 253
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2013 р. № 257)

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп'ютерних програм

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

Начальник Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України

Начальник департаменту МВС

Начальник департаменту Адміністрації Держспецзв’язку

Директор департаменту Мінекономрозвитку

Директор департаменту МОН

Директор департаменту Мінфіну

Директор департаменту Міндоходів

Начальник відділу ДСНС

Начальник управління Міноборони

{Склад в редакції Постанов КМ № 475 від 21.05.2008, № 257 від 08.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 933 від 18.12.2013, № 998 від 13.12.2017}вгору